Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

9

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Sinh 80 Làm Mỹ Thực (Dịch)

Truyện có 265 chương.
1
Bị lừa dối 1
2
Bị lừa dối 2
3
Bị lừa dối 3
4
Trái tim nguội lạnh 1
5
Trái tim nguội lạnh 2
6
Trái tim nguội lạnh 3
7
Về nhà 1
8
Về nhà 2
9
Về nhà 3
10
Lấy của hồi môn đi 1
11
Lấy của hồi môn đi 2
12
Lấy của hồi môn đi 3
13
Say xe 1
14
Say xe 2
15
Say xe 3
16
Say xe 4
17
Đến xem Trần Thế Mỹ 1
18
Đến xem Trần Thế Mỹ 2
19
Đến xem Trần Thế Mỹ 3
20
Đến xem Trần Thế Mỹ 4
21
Đến xem Trần Thế Mỹ 5
22
Dọn về nhà ở 1
23
Dọn về nhà ở 2
24
Dọn về nhà ở 3
25
Dọn về nhà ở 4
26
Dọn về nhà ở 5
27
Dọn về nhà ở 6
28
Bán hàng 1
29
Bán hàng 2
30
Bán hàng 3
31
Bán hàng 4
32
Bán hàng 5
33
Bán hàng 6
34
Trứng luộc nước trà 1
35
Trứng luộc nước trà 2
36
Trứng luộc nước trà 3
37
Trứng luộc nước trà 4
38
Trứng luộc nước trà 5
39
Trứng luộc nước trà 6
40
Ăn cá 1
41
Ăn cá 2
42
Suy tính 1
43
Suy tính 2
44
Suy tính 3
45
Cạnh tranh 1
46
Cạnh tranh 2
47
Cạnh tranh 3
48
Ốc đồng 1
49
Ốc đồng 2
50
Ốc đồng 3
51
Ốc đồng 4
52
Thỏa mãn 1
53
Thỏa mãn 2
54
Thỏa mãn 3
55
Cô út 1
56
Cô út 2
57
Cô út 3
58
Gà xào cay 1
59
Gà xào cay 2
60
Gà xào cay 3
61
Làm bộ 1
62
Làm bộ 2
63
Thuận nước đẩy thuyền 1
64
Thuận nước đẩy thuyền 2
65
Thuận nước đẩy thuyền 3
66
Ngỏ lời 1
67
Ngỏ lời 2
68
Ngỏ lời 3
69
Ngỏ lời 4
70
Thất vọng 1
71
Thất vọng 2
72
Ghen tị 1
73
Ghen tị 2
74
Ghen tị 3
75
Cái cảm giác ngọt ngào bí ẩn này 1
76
Cái cảm giác ngọt ngào bí ẩn này 2
77
Lương thượng ngày đính hôn 1
78
Lương thượng ngày đính hôn 2
79
Chị Hải Phương 1
80
Chị Hải Phương 2
81
Chị Hải Phương 3
82
Chúng ta ly hôn đi 1
83
Chúng ta ly hôn đi 2
84
Chúng ta ly hôn đi 3
85
Chúng ta ly hôn đi 4
86
Chúng ta ly hôn đi 5
87
Chúng ta ly hôn đi 6
88
Con thật là ngu xuẩn 1
89
Con thật là ngu xuẩn 2
90
Con thật là ngu xuẩn 3
91
Kết hôn 1
92
Kết hôn 2
93
Kết hôn 3
94
Kết hôn 4
95
Kết hôn 5
96
Xương sườn 1
97
Xương sườn 2
98
Xương sườn 3
99
Xương sườn 4
100
Xương sườn 5
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 266