Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

60

Bình

1500

Nhân Vật

7

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thiên Mệnh Khả Biến của tác giả Hắc Long (Hoàng Long)

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
21811
2
11200
3
10000
4
5000
5
4000
6
2400
7
2200
8
2000
11
1000
12
1000
13
930
14
696
15
500
16
500
17
500
18
450
19
400
20
400