Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

58

Bình

252

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần (58)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay giải trí đáng đọc. Mong bao chương chờ chương mới lâu quá 🤣

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay mà những chương sau dịch ko ra gì

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện Đại Boss bị thiểu năng nhận thức về thế giới xung quanh hay nhất từng đọc. Cầu bạo chương

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
123 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Không cần nhận gì cả, chỉ cần dịch nhanh xíu, nghiện quá rồi

Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 54 Kim Phiếu cho truyện, muốn nhận TLT

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đã Đẩy 68 kim phiếu cho truyện, muốn nhận TLT..

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 120 Kim Phiếu cho truyện, muốn nhận TLT

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đã đẩy 120 Kim Phiếu cho truyện, muốn nhận TLT!

Luyện Khí Tầng Mười ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 50 kim phiếu . Muốn nhận tlt

Luyện Khí Tầng Chín ·
92 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đả đấy 92 kim phiếu cho truyện. Muốn nhận TLT