Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

127

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Truyện có 230 chương.
1
Cháo hoa 1
2
Cháo hoa 2
3
Cháo hoa 3
4
Tra nam 1
5
Tra nam 2
6
Tra nam 3
7
Bày sạp 1
8
Bày sạp 2
9
Bày sạp 3
10
Bạn học 1
11
Bạn học 2
12
Bạn học 3
13
Hút thuốc 1
14
Hút thuốc 2
15
Hút thuốc 3
16
Cơm trộn 1
17
Cơm trộn 2
18
Trả thù 1
19
Trả thù 2
20
Trả thù 3
21
Lòng tham 1
22
Lòng tham 2
23
Lòng tham 3
24
Chợ đen 1
25
Chợ đen 2
26
Cơm hộp 1
27
Cơm hộp 2
28
Cơm hộp 3
29
Phòng ăn 1
30
Phòng ăn 2
31
Phòng ăn 3
32
Buôn bán 1
33
Buôn bán 2
34
Buôn bán 3
35
Ăn ngon 1
36
Ăn ngon 2
37
Ám chỉ 1
38
Ám chỉ 2
39
Ám chỉ 3
40
Ám chỉ 4
41
Ám chỉ 5
42
Bán chạy 1
43
Bán chạy 2
44
Bán chạy 3
45
Ly hôn 1
46
Ly hôn 2
47
Ly hôn 3
48
Ly hôn 4
49
Ly hôn 5
50
Ly hôn 6
51
Ly hôn 7
52
Kết thúc 1
53
Kết thúc 2
54
Mở tiệm 1
55
Mở tiệm 2
56
Mở tiệm 3
57
Tố cáo 1
58
Tố cáo 2
59
Tố cáo 3
60
Tố cáo 4
61
Buôn bán 1
62
Buôn bán 2
63
Phát đạt 1
64
Phát đạt 2
65
Giấy phép 1
66
Giấy phép 2
67
Canh xương 1
68
Canh xương 2
69
Kỳ thi tháng 1
70
Kỳ thi tháng 2
71
Bộ đồ mới 1
72
Bộ đồ mới 2
73
Thành tích 1
74
Thành tích 2
75
Thịt dê 1
76
Thịt dê 2
77
Tranh cãi 1
78
Chương 78: Tranh cãi 2
79
Sinh bệnh 1
80
Sinh bệnh 2
81
Thăm bệnh 1
82
Thăm bệnh 2
83
Bữa tối 1
84
Bữa tối 2
85
Tra hỏi 1
86
Tra hỏi 2
87
Canh cá
88
Sữa bò
89
Nghi ngờ 1
90
Nghi ngờ 2
91
Sự thật 1
92
Sự thật 2
93
Nhìn lầm
94
Điều tra 1
95
Điều tra 2
96
Kết án 1
97
Kết án 2
98
Em trai 1
99
Em trai 2
100
Đón tết 1
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 231