Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

7

Bình

28

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão (Bản Dịch)

Truyện có 423 chương.
423
Phiên ngoại 16
422
Phiên ngoại 15
421
Phiên ngoại 14
420
Phiên ngoại 14
419
Phiên ngoại 13
418
Phiên ngoại 12
417
Phiên ngoại 11
416
Phiên ngoại 10
415
Phiên ngoại 9
414
Phiên ngoại 8
413
Phiên ngoại 7
412
Phiên ngoại 6
411
Phiên Ngoại Chu Song Oanh (5)
410
Phiên Ngoại Chu Song Oanh (4)
409
Phiên ngoại Chu Song Oanh (3)
408
Phiên ngoại Chu Song Oanh (2)
407
Phiên ngoại Chu Song Oanh (1)
406
Gấu nhỏ Bối Bối
405
Thẩm Hướng Dung & Tống Minh Vĩ (2)
404
Thẩm Hướng Dung & Tống Minh Vĩ (1)
403
Ông Tơ bà Nguyệt tới cửa (4)
402
Ông Tơ bà Nguyệt tới cửa (3)
401
Ông Tơ bà Nguyệt tới cửa (2)
400
Ông Tơ bà Nguyệt tới cửa (1)
399
Phát hiện ra bí mật
398
Chu Ái Hồng tới xin việc
397
Thời trang Sơ Vân
396
Hợp tác vui vẻ
395
Chu Minh Hữu tới (4)
394
Chu Minh Hữu tới (3)
393
Chu Minh Hữu tới (2)
392
Chu Minh Hữu tới (1)
391
Dây truyền sản xuất thứ ba
390
Nổi danh khắp thủ đô (2)
389
Nổi danh khắp thủ đô (1)
388
Giải quyết vợ chồng Lưu Thiến (2)
387
Giải quyết vợ chồng Lưu Thiến (1)
386
Tôi có thể chứng minh
385
Lưu Thiến gây sự
384
Chính thức thành lập công ty
383
Nhờ Viên Chí Quốc
382
Tới Bằng Thành
381
Mở xưởng, thành lập công ty (3)
380
Mở xưởng, thành lập công ty (2)
379
Mở xưởng, thành lập công ty (1)
378
Hoạt động Dạ Dày vương (3)
377
Hoạt động Dạ Dày vương (2)
376
Hoạt động Dạ Dày vương (1)
375
Khai trương cửa hàng đầu tiên
374
Thẩm Thực Ký
373
Để Lưu Thúy Hoa phối gia vị
372
Kế hoạch ba năm
371
Hợp tác làm lớn
370
Dương Đại Hổ phân gia
369
Ý định của Viên Chí Quốc
368
Lưu Thiến tới làm thay
367
Vợ chồng Dương Nhị Hổ sinh ý xấu (2)
366
Vợ chồng Dương Nhị Hổ nảy sinh ý xấu (1)
365
Chưa đánh đã khai
364
Bắt trộm (3)
363
Bắt trộm (2)
362
Bắt trộm (1)
361
Nhà họ Hoàng lên kế hoạch
360
Bán quần áo (2)
359
Bán quần áo (1)
358
Người đáng tin để hợp tác
357
Về nhà (2)
356
Về nhà (1)
355
Đầu tư (3)
354
Đầu tư (2)
353
Đầu tư (1)
352
Tới Cảng Thành
351
Muốn tới Cảng Thành
350
Giải quyết Viên Tâm Tuệ (3)
349
Giải quyết Viên Tâm Tuệ (2)
348
Giải quyết Viên Tâm Tuệ (1)
347
Quyết định của Thẩm Hách
346
Vạch tội Thẩm Húc (2)
345
Vạch tội Thẩm Húc (1)
344
Hợp tác với Chu Ái Quân
343
Lư Ngọc Trân nổi giận
342
Người nhà họ Chu lộ ra bản tính
341
Nhà họ Viên về thủ đô (3)
340
Nhà họ Viên về thủ đô (2)
339
Nhà họ Viên về thủ đô (1)
338
Thẩm Phồn tinh ranh (2)
337
Thẩm Phồn tinh ranh (1)
336
Người nhà họ Chu đến (3)
335
Người nhà họ Chu đến (2)
334
Người nhà họ Chu đến (1)
333
Chưa từng hiểu về đối phương
332
Hẹn gặp Thẩm Hướng Dung
331
Gấp gáp gia nhập (2)
330
Gấp gáp gia nhập (1)
329
Chỉ nhận mười người
328
Quy định gia nhập
327
Thành chiêu gia nhập
326
Món kho Thẩm Ký (3)
325
Món kho Thẩm Ký (2)
324
Món kho Thẩm Ký (1)