Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

13

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game (Dịch)

Truyện có 2486 chương.
2486
Không tăng ca
2485
Thiết lập nghề nghiệp (2)
2484
Thiết lập nghề nghiệp
2483
Ba loại hình thức game (2)
2482
Ba loại hình thức game
2481
Hình thức kinh điển của “Vết Đạn 2” (2)
2480
Hình thức kinh điển của “Vết Đạn 2”
2479
Đoạn video tuyên truyền của Chịu Khổ Travel (2)
2478
Đoạn video tuyên truyền của Chịu Khổ Travel
2477
Vừa nhìn đã nhìn ra bản chất của giám đốc Triệu (2)
2476
Vừa nhìn đã nhìn ra bản chất của giám đốc Triệu
2475
Bố cục ba chân của tổng giám đốc Bùi (3)
2474
Bố cục ba chân của tổng giám đốc Bùi (2)
2473
Bố cục ba chân của tổng giám đốc Bùi
2472
Người ném nồi bị đào đi rồi? (2)
2471
Người ném nồi bị đào đi rồi?
2470
Toàn là tính toán (2)
2469
Toàn là tính toán
2468
Ngồi đợi cắn câu (3)
2467
Ngồi đợi cắn câu (2)
2466
Ngồi đợi cắn câu
2465
Skin GOG tăng giá? (2)
2464
Skin GOG tăng giá?
2463
Điền vào chỗ trống đơn giản (3)
2462
Điền vào chỗ trống đơn giản (2)
2461
Điền vào chỗ trống đơn giản
2460
Thưởng dự án? (3)
2459
Thưởng dự án? (2)
2458
Thưởng dự án?
2457
Một người dám cử, một người dám nhận
2456
Phương hướng thiết kế (2)
2455
Phương hướng thiết kế
2454
“Vết Đạn 2” (2)
2453
“Vết Đạn 2”
2452
Quan sát và học hỏi  (2)
2451
Quan sát và học hỏi
2450
Phương pháp thiết kế game ngẫu nhiên của tổng giám đốc Bùi  (3)
2449
Phương pháp thiết kế game ngẫu nhiên của tổng giám đốc Bùi  (2)
2448
Phương pháp thiết kế game ngẫu nhiên của tổng giám đốc Bùi
2447
Người hiểu rõ đối phương nhất (2)
2446
Người hiểu rõ đối phương nhất
2445
Lại tụ họp (2)
2444
Lại tụ họp
2443
Giám đốc Triệu, được hời thì đừng khoe mẽ
2442
Điều kiện của tập đoàn Long Vũ (2)
2441
Điều kiện của tập đoàn Long Vũ
2440
Thiết kế hoàn thành viên mãn! (3)
2439
Thiết kế hoàn thành viên mãn! (2)
2438
Thiết kế hoàn thành viên mãn!
2437
Chế độ điều khiển và cốt truyện (2)
2436
Chế độ điều khiển và cốt truyện
2435
Giám sát thiết kế “Quỷ Tướng 2”
2434
Thỏa thuận không cạnh tranh (2)
2433
Thỏa thuận không cạnh tranh
2432
Tuyển người!  (2)
2431
Tuyển người!
2430
Cơ sở của game đối kháng (2)
2429
Cơ sở của game đối kháng
2428
Mời ngươi ăn cơm! (2)
2427
Mời ngươi ăn cơm!
2426
Chẳng lẽ không ai muốn phụ trách sao? (2)
2425
Chẳng lẽ không ai muốn phụ trách sao?
2424
Điều chỉnh nhỏ của Chịu Khổ Travel
2423
Tâm tư nho nhỏ của Hồ Hiển Bân (2)
2422
Tâm tư nho nhỏ của Hồ Hiển Bân
2421
Chúng ta có cao thủ game đối kháng (2)
2420
Chúng ta có cao thủ game đối kháng
2419
Thiết kế qua loa (2)
2418
Thiết kế qua loa
2417
“Quỷ Tướng 2” (2)
2416
“Quỷ Tướng 2”
2415
Nhận thức nguy cơ của Vu Phi
2414
Cuối cùng “Quay Đầu Là Bờ” cũng miễn phí (2)
2413
Cuối cùng “Quay Đầu Là Bờ” cũng miễn phí
2412
Người truyền tin tỏ ý từ bỏ phản kháng (2)
2411
Người truyền tin tỏ ý từ bỏ phản kháng
2410
Người chơi: Ta muốn hết! (2)
2409
Người chơi: Ta muốn hết!
2408
Chốn về mới của Hồ Hiển Bân
2407
Hiện trạng của Tuwei Live (2)
2406
Hiện trạng của Tuwei Live
2405
Hoạt động trực tuyến! (2)
2404
Hoạt động trực tuyến!
2403
Trò chuyện liên server (2)
2402
Trò chuyện liên server
2401
Chư thần huyễn tưởng, cùng lên đỉnh vinh quang! (2)
2400
Chư thần huyễn tưởng, cùng lên đỉnh vinh quang!
2399
Vì danh tiếng tốt (2)
2398
Vì danh tiếng tốt
2397
Chấp nhận tất cả!
2396
Điều kiện khắc nghiệt (2)
2395
Điều kiện khắc nghiệt
2394
Thì ra DLC còn có thể làm như vậy! (2)
2393
Thì ra DLC còn có thể làm như vậy!
2392
Thì ra ta hiểu lầm tổng giám đốc Bùi! (2)
2391
Thì ra ta hiểu lầm tổng giám đốc Bùi!
2390
Kết cục của “Vĩnh Đọa Luân Hồi” (2)
2389
Kết cục của “Vĩnh Đọa Luân Hồi”
2388
“Vĩnh Đọa Luân Hồi” thiếu tinh thần cốt lõi? (2)
2387
“Vĩnh Đọa Luân Hồi” thiếu tinh thần cốt lõi?