Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Tận Thế: Trữ Vô Tận Vật Tư, Làm Tận Thế Cẩu Đế

Tận Thế: Trữ Vô Tận Vật Tư, Làm Tận Thế Cẩu Đế

5 Lục Thất

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/84owkpde
Số Chương
200
Số Chữ
352095
Số Chữ Trung Bình Chương
1761
Tốc Độ Ra Chương
40 Chương/Tuần
Tạo Lúc
01:21 26/08/2023
Đăng Chương 1
02:57 06/08/2023
Cập Nhật Gần Nhất
22:21 04/09/2023
Trạng Thái
Còn tiếp