Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)

Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)

Hỏa Trung Vật

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/kewp6pnm
Số Chương
1500
Số Chữ
2222461
Số Chữ Trung Bình Chương
1482
Tốc Độ Ra Chương
18 Chương/Tuần
Tạo Lúc
12:04 16/09/2020
Đăng Chương 1
10:29 19/06/2020
Cập Nhật Gần Nhất
21:00 16/02/2022
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
24536
Vạn_Tộc_Chi_Kiếp_Bản_Dịch
Trưởng nhóm
33439
CSYY01