Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Tại Thế Giới Yêu Ma Mở Hộp Mù

Truyện có 108 chương.
114
Tà dị bên trong bại hoại
113
An tâm đả phụ trợ
112
Kiếp trước Nguyên Đan
111
Cơ Thanh Ngô
110
Tửu Kiếm Tiên
109
Muốn gán tội cho người khác
108
Bạch xà
107
Minh Thần cảnh !
106
Quá tàn bạo "Chúng ta ra ngoài đi.
105
Vực sâu thế giới
104
Tâm ma hư ảnh
103
Dục hỏa trì
102
Nghề nông
101
Điều tra nhẫn trữ vật
100
Thăng tiên lệnh
99
An Bình vương
98
Tà dị
97
Ma châu
96
Cốt ma
95
Ta thành bí cảnh thổ dân?
94
Ma Đạo tông môn
93
Thiên Nam Phong
92
Mù hộp cùng nhân quả (đệ 1/ 2 trang)
91
Quan tưởng đồ
90
Lạc gia hộp gấm
89
Huyết Linh Chỉ
88
Chém giết
87
Thần Thông
86
Thừa vân
85
Thức thời Lâm Uyên
84
Uy hiếp
83
Tiên Thiên chi pháp
82
Mộ Dung thị
81
Gặp lại
80
Long Ngục Đao Kinh 2
79
Long ngục Đao Kinh 1
78
Trân Bảo các
77
Lão nam nhân
76
Tỷ tỷ tin tức
75
Lạc Bích Huyết
74
Ma chủng tiến hóa 2
73
Ma chủng tiến hóa một
72
Dưới ánh trăng bóng hình xinh đẹp
71
Vu Mã như long
70
1 lộ tiến lên
69
Chém thối tủy
68
Yêu Đan hình thức ban đầu
67
Chém giết
66
Dưỡng yêu thủ đan
65
Ngửi rất thơm
64
Diệp Lan Phong
63
Làm khách Ÿ Kiếm phong
62
Trùng kích đệ 3 mệnh cung
61
tu hú chiếm tổ chim khách
60
Lạc Đan Tâm
59
Chiêu Nam
58
Môi ngày 1 cái kiến thức mới
57
Xây dựng lại Lạc Tuyết sơn trang
56
Đan điền chủng ma chủng
55
Phong hồi lộ chuyển
54
Thiên Tà? Thiên Đạo?
53
Các chủ, ta có việc khai báo
52
Hi vọng Lâm tiền bối về sớm một chút
51
Đao gãy tàn nguyệt, nếu như Thần Ma
50
Tu La hình bóng
49
Cần phải tội chết
48
1 người 1 đao
47
Đại đạo đơn giản nhất
46
3 lần trọng tu
45
Tu La diệt thế lục
44
Huỳnh thăng cấp
43
Muốn lập Thánh Thế Hiên Viên
42
Tuyệt thế đạo thư
41
nhất thạch nhiều Điểu
40
Phong Tồi thành
39
Lâm Uyên lựa chọn
38
Hai phần bảo vật
37
Nhất gối Hoàng Lương trường sinh mộng, lại vấn tiên đồ có thể bao
36
Ngươi qua ải
35
Thị nữ đều có thể phá ngươi ghi lại
34
Phong Ma Đài đệ 9 tầng
33
Lâm Uyên chiến Vân Tế Nguyệt
32
Phong Ma Đài đệ 8 tầng
31
Thí luyện
30
Phong Ma Đài dị tượng
29
Long Tượng Tẩy Tủy công
28
Mở ra đệ nhất mệnh cung
27
Thiên Đạo Phù
26
Lạc Tuyết tâm kinh
25
Thiếu hiệp xin dừng bước
24
Mây đen gió lớn sát nhân đêm
23
Trầm Hương các
22
Khí huyết thâm hụt
21
Chương 21
20
Thực lực tăng vọt
19
Phong Ma Đài tu luyện
18
Vân Tế Nguyệt
17
Phong Ma Đài 2
16
Phong Ma Đài một
15
Dùng đức báo đức, lấy trực báo oán
Chọn khoảng: 114 - 15 14 - 1