Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Tại Đông Xưởng Làm Người Vá Thi Những Năm Kia

Truyện có 120 chương.
126
Chớ đi đường đêm ( )
125
Hung tàn điện hạ
124
Mèo không để ý tới quán lẩu
123
Đưa Tiên nhi trở về nhà đòi mạng ()
122
Trung thành tuyệt đối Võ Hậu ( yêu cầu đầu đặt )
121
Dốc sức ngã Võ Hậu
120
Suy Thần phụ thể
119
Không giết được chết
118
Tráo môn tại lưỡi
117
Trong hũ Mộ Dung Lão tặc
116
Dạy đồ đệ
115
Trong lòng ngươi có ta, trong nội tâm của ta có ngươi
114
Chương 115 : Thuốc hối hận
113
Đại chiến Thập Bát La Hán
112
Tâm hữu linh tê sai
111
Đến Miên Châu đi công tác
110
Mở tuệ đan
109
Quốc Công gia xuống đại lao
108
Vá Thiên Châm
107
Đừng ghim ta, đừng ghim ta...
106
Lại để cho hắn hưởng 3 ngày phúc
105
75 hào vá thị cửa hàng trống chỗ
104
Ngũ sư tỷ lục sư tỷ lên một lượt đường
103
Thiên Hoa mặt đừng vứt mị nhãn
102
Quất Miêu võ vẽ mèo quào
101
Một cái roi tham hỏng Quốc Công gia
100
Đưa ma Ông lột da thuật
99
Lại gặp đầu không đúng thân thể
98
Mua nhà
97
Thấy một lần, đánh một lần
96
Bán mì đại thẩm trở về
95
Gan hùm mật báo mèo
94
Vá Hoàng Thượng
93
Qua tiết nhất thời sảng khoái, tiết sau đó mệt mỏi thành chó
92
Mộ Dung Phách tạo phản
91
Sinh mổ (c-section)
90
Thi hàn khủng bố thế này
89
Ngụy Trung Hiền kiệu
88
Chữ Thiên số 9 phòng nữ thi
87
Thúc thúc, đó là ta...
86
Bách bộ xuyên dương
85
Tuyết Lang tâm
84
Đạo tặc quy án, sư tỷ té chết
83
Cửu Xà quy động
82
Đào lão gia từ trong mộ chạy
81
Xứng cưới
80
Định Tây Hầu Tiết Huyết
79
Tiết Nhân Chiêm ở đây, các ngươi đừng hòng vào thành
78
Nhi tử vẫn là Tiểu Thúc Tử
77
Tiễn ngươi lên đường Tống Thượng Lộc
76
Miễn Tử Kim Bài
75
Hoàng Thượng nhanh không được
74
Vá bà lão được thuật dịch dung
73
Sư phụ là Mộ Dung Phách
72
Có thích khách
71
Quốc Công Phủ dạ yến
70
( Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật )
69
Ta nghĩ trở thành chính thức nam nhân
68
Tần Vương tại Vân Vũ Lâu lưu lại truyền thuyết
67
Cái yếm đạo tặc
66
Thương thiên dĩ tử, ngược lại Ngụy hồi phục Yến
65
Cẩu Đầu Trảm
64
Chặt đầu cũng rất nhiệt huyết
63
Tuyết đầu mùa ngày nên ăn lẩu
62
Mèo cũng dám đánh cẩu
61
Võ Hậu đại nghĩa diệt thân
60
Hoàng Thượng, cái này là thần tiên ở trong mộng tặng cho
59
Đại sư tỷ gánh vác trách nhiệm nặng nề
58
Trai gái xứng đôi vừa lứa cái. . . Cm ngươi
57
Cương thi đại chiến
56
Sợi tơ khóa thi
55
Đến Bạch Hà huyện đi công tác
54
Trung thành tuyệt đối Đan Diệu dùng
53
Lục Phiến Môn tiền thưởng chính là thơm
52
Thất sư tỷ chết cười
51
Thất sư tỷ đến
50
Hái hoa cúc đông ly hạ, người hẹn sau hoàng hôn
49
Mẹ con lân cận
48
Một mực vá thi một mực sảng khoái
47
Hảo một cái thùng cơm
46
Chỗ này của ta có giấy
45
Hiệp đạo Sở Lưu Xuân
44
Muốn tiền không có tiền, muốn màu không màu
43
Bị sợ chết
42
Lỗ Ban Thư
41
Công Đức Bộ
40
Người điểm chúc, quỷ thổi đèn
39
Cho Lục Phiến Môn cung cấp manh mối
38
Lãnh Huyết Cơ Quan Điểu
37
Không vá thi có thể sẽ chết
36
Không nên thương tổn ta hài tử
35
Đông Xưởng Diêm La Điện
34
Tứ Đại Danh Bộ
33
Quan tép riu cũng là quan viên
32
Hàm Tiếu Cửu Tuyền Tán
31
Con mụ này sao trị
30
Thợ rèn báo lại ân
29
Đi Đông Xưởng đại lao vá thi
28
Người giấy dẫn đường
27
Vi Vũ Yến Song Phi
Chọn khoảng: 126 - 27 26 - 1