Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Pokemon: Từ Shiny Ralts Bắt Đầu

Pokemon: Từ Shiny Ralts Bắt Đầu

Thập Yêu Đích Thu Quan

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/d4l7ryym
Số Chương
529
Số Chữ
1796776
Số Chữ Trung Bình Chương
3397
Tốc Độ Ra Chương
36 Chương/Tuần
Tạo Lúc
15:57 23/11/2023
Đăng Chương 1
21:55 20/08/2023
Cập Nhật Gần Nhất
12:57 03/12/2023
Trạng Thái
Còn tiếp