Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

35

Nhân Vật

3

Thêm

YY-Dịch

Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch
Thể loại Hệ Thống
Trạng thái Hoàn thành
Số chương 1206

Giới Thiệu Truyện Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

huyền huyễn Sảng văn Hệ Thống Bá Đạo

(Truyện dịch tên gốc là : Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch)
Sở Huyền xuyên không qua thế giới kỳ lạ, trở thành một thiếu gia, nhưng vừa ắt xì hơi một cái đã bị lưu đày tới tiểu viện rách nát, xung quanh hoang vắng, chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ỉa.
Ngay lúc Sở Huyền đang nằm trên ghế tận hưởng cuộc sống an nhàn thì được hệ thống khoá chặt, kể từ đây cuộc sống núp lùm trong tiểu viện của hắn bắt đầu.
Núp một ngày, ban thưởng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. . .
Núp một tháng, ban thưởng Bất Động Như Sơn Công. . .
Núp một năm, ban thưởng Ngọc Hư Tiên Kinh + trăm năm tu vi. . .
Núp 10 năm, ban thưởng Hỗn Độn Bất Diệt Thể + Hỗn Độn Chung. . .
[Hệ thống cảnh giới tu luyện] Phàm Cảnh: Luyện Thể - Mở Mạch - Tụ Khí, Huyền Cảnh, Linh Cảnh, Hư Cảnh, Hợp Cảnh, Chân Cảnh, Đế Cảnh, Tôn Cảnh, Thiên Cảnh, Thần Cảnh, Đạo Cảnh: 1 Quan -> 36 Quan, Khai Đạo Giả (Thánh Đạo Cảnh): Nhất Cực 1 Vạn Dặm Đại Đạo -> Cửu Cực 9 Vạn Dặm Đại Đạo, Tự Tại Khai Đạo Giả (Thánh Đạo Vương Cảnh): 10 Vạn Dặm Đại Đạo, Thiên Địa Khai Đạo Giả (Thánh Đạo Đế Cảnh):100 Vạn Dặm Đại Đạo, Siêu Thoát Thiên Địa Đại Đạo Giả (Thánh Đạo Tôn Cảnh) 1 Ngàn Vạn Dặm Đại Đạo - Sơ Kỳ, 3 Ngàn Vạn Dặm Đại Đạo - Trung Kỳ, 5 Ngàn Vạn Dặm - Hậu Kỳ, Hỗn Độn Chí Thượng (Chí Thánh Đạo Cảnh), Siêu Thoát (Hỗn Độn)Đạo Cảnh, Sáng Đạo Cảnh, Vô Thượng Cảnh, Vô Thượng Chúa Tể Cảnh, Nhỏ Chư Thiên Cảnh, 1 Chư Thiên Thế Giới -> 2.999 Thế Giới, Đại Chư Thiên Cảnh, 3.000 Chư Thiên Thế Giới, Chư Thiên Chúa Tể Cảnh.
《Công Pháp》(Hạ Phẩm -- Trung Phẩm -- Thuong pham ) Huyền Kinh (Hư Cảnh Công Pháp), Chân Kinh (Hợp Cảnh Công Pháp - Không Có Phẩm Cấp), Đế Kinh, Thiên Kinh, Thần Pháp, Đạo Kinh, Đại Đạo Bí Kỹ, Hỗn Độn Chí Thượng Thuật, Tạo Hóa Hỗn Độn.《
《Đan Dược》Huyền Đan, Linh Đan, Bảo Đan, Chân Đan, Đế Đan, Thiên Đan.
《Vũ Khí》•(Hạ Phẩm -- Trung Phẩm -- Thượng Phẩm):  Phàm Binh,  Linh Khí, Bảo Khí, Đế Binh, Thiên Binh, Thần Binh, Đạo Khí, Hỗn Độn Chí Bảo, Vô Thượng Chí Bảo, Sáng Đạo Chí Bảo, Chúa Tể Chí Bảo, Siêu Nhiên Chí Bảo.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !!