Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

48

Bình

179

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Truyện có 3055 chương.
3055
Chương Cuối Cùng.
3054
Phiên ngoại 3: Nhật ký của Tống Như Nguyệt (2)
3053
Phiên ngoại 3: Nhật ký của Tống Như Nguyệt (1)
3052
Phiên ngoại 2: Tần Vi Mặc (3)
3051
Phiên ngoại 2: Tần Vi Mặc (2)
3050
Phiên ngoại 2: Tần Vi Mặc (1)
3049
Phiên ngoại 1: Hạ Thiền (3)
3048
Phiên ngoại 1: Hạ Thiền (2)
3047
Phiên ngoại 1: Hạ Thiền (1)
3046
Chỉ mong người dài lâu
3045
Bệnh tình của Nhị tiểu thư (2)
3044
Bệnh tình của Nhị tiểu thư (1)
3043
Võ Thần (3)
3042
Võ Thần (2)
3041
Võ Thần (1)
3040
Dung mạo thật của Cầm Dao tiên tử (3)
3039
Dung mạo thật của Cầm Dao tiên tử (2)
3038
Dung mạo thật của Cầm Dao tiên tử (1)
3037
Phu thê (3)
3036
Phu thê (2)
3035
Phu thê (1)
3034
Sự kiêu ngạo của đại tiểu thư (3)
3033
Sự kiêu ngạo của đại tiểu thư (2)
3032
Sự kiêu ngạo của đại tiểu thư (1)
3031
Quà tặng (6)
3030
Quà tặng (5)
3029
Quà tặng (4)
3028
Quà tặng (3)
3027
Quà tặng (2)
3026
Quà tặng (1)
3025
Chủ quyền của đại tiểu thư (2)
3024
Chủ quyền của đại tiểu thư (1)
3023
Tần phủ Tu La tràng (2)
3022
Tần phủ Tu La tràng (1)
3021
Dương Thần (6)
3020
Dương Thần (5)
3019
Dương Thần (4)
3018
Dương Thần (3)
3017
Dương Thần (2)
3016
Dương Thần (1)
3015
Đại tiểu thư, chúng ta nên động phòng (4)
3014
Đại tiểu thư, chúng ta nên động phòng (3)
3013
Đại tiểu thư, chúng ta nên động phòng (2)
3012
Đại tiểu thư, chúng ta nên động phòng (1)
3011
Đại tiểu thư... Nguyệt tỷ tỷ... Một con lừa nhỏ? (2)
3010
Đại tiểu thư... Nguyệt tỷ tỷ... Một con lừa nhỏ? (1)
3009
Thực lực của đại tiểu thư (3)
3008
Thực lực của đại tiểu thư (2)
3007
Thực lực của đại tiểu thư (1)
3006
Nguyệt Dao (3)
3005
Nguyệt Dao (2)
3004
Nguyệt Dao (1)
3003
Cao thủ Lôi Kiếp (2)
3002
Cao thủ Lôi Kiếp (1)
3001
Liên tiếp thăng ba cấp! Võ Vương hậu kỳ (4)
3000
Liên tiếp thăng ba cấp! Võ Vương hậu kỳ (3)
2999
Liên tiếp thăng ba cấp! Võ Vương hậu kỳ (2)
2998
Liên tiếp thăng ba cấp! Võ Vương hậu kỳ (1)
2997
Ngươi giúp ta đột phá, ta giúp ngươi đi đoạn đường cuối cùng (3)
2996
Ngươi giúp ta đột phá, ta giúp ngươi đi đoạn đường cuối cùng (2)
2995
Ngươi giúp ta đột phá, ta giúp ngươi đi đoạn đường cuối cùng (1)
2994
Võ Vương chi chiến! (3)
2993
Võ Vương chi chiến! (2)
2992
Võ Vương chi chiến! (1)
2991
Hỗn Độn đối hỗn độn, Lạc cặn bã đối Thánh Tử (2)
2990
Hỗn Độn đối hỗn độn, Lạc cặn bã đối Thánh Tử (1)
2989
Ta có một bí mật (3)
2988
Ta có một bí mật (2)
2987
Ta có một bí mật (1)
2986
Không ai có thể đổ lỗi cho một người chết (3)
2985
Không ai có thể đổ lỗi cho một người chết (2)
2984
Không ai có thể đổ lỗi cho một người chết (1)
2983
Bùng nổ (4)
2982
Bùng nổ (3)
2981
Bùng nổ (2)
2980
Bùng nổ (1)
2979
Cây gậy nghiền ép (3)
2978
Cây gậy nghiền ép (2)
2977
Cây gậy nghiền ép (1)
2976
Tiễn ngươi về Tây Thiên (3)
2975
Tiễn ngươi về Tây Thiên (2)
2974
Tiễn ngươi về Tây Thiên (1)
2973
Tín vật đính ước (4)
2972
Tín vật đính ước (3)
2971
Tín vật đính ước (2)
2970
Tín vật đính ước (1)
2969
Miểu sát! (4)
2968
Miểu sát! (3)
2967
Miểu sát! (2)
2966
Miểu sát! (1)
2965
Điện của Thiền Thiền (2)
2964
Điện của Thiền Thiền (1)
2963
Ta tên là Hạ Thiền, tu vi Võ Sư (3)
2962
Ta tên là Hạ Thiền, tu vi Võ Sư (2)
2961
Ta tên là Hạ Thiền, tu vi Võ Sư (1)
2960
Hạ Thiền? (4)
2959
Hạ Thiền? (3)
2958
Hạ Thiền? (2)
2957
Hạ Thiền? (1)
2956
Cực giỏi! (2)