Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Nhân Vật

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Ủng Hộ Truyện Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Nhà Ngươi Thật Học Được? của tác giả Bán Đạo Thanh Phong

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện