Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

94

Nhân Vật

22

Thêm

Danh sách chương truyện Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Truyện có 305 chương.
308
khởi đầu mới! (cho các nv)
307
Drop
306
bãi biển tuần trăng mật 4+
305
bãi biển tuần trăng mật 3
304
bãi biển tuần trăng mật 2
303
bãi biển tuần trăng mật 1
302
Umi!!!
301
Nanatsu, xong
300
Britain đại lục 6
299
Britain đại lục 5
298
Britain đại lục 4
297
Britain đại lục 3
296
Britain đại lục 2
295
Britain đại lục
294
trao thưởng cơ2
293
võ đạo đại hội, xong!
292
võ đạo đại hội 15
291
võ đạo đại hội 14
290
võ đạo đại hội 13
289
võ đạo đại hội 12
288
võ đạo đại hội 11
287
võ đạo đại hội 10
286
võ đạo đại hội 9
285
võ đạo đại hội 8
284
võ đạo đại hội 7
283
võ đạo đại hội 6
282
võ đạo đại hội 5
281
võ đạo đại hội 4
280
võ đạo đại hội 3
279
Nanatsu thế giới
278
võ đạo đại hội 2
277
Merlin, 1 dạo nhạc
276
đệ nhất võ đạo đại hội
275
Võ đạo thành 1
274
7 viên ngọc rồng
273
Thập giới 1
272
Esdeath vs Escanor
271
Thất hình đại tội 2
270
Thất đại tội 1
269
Thất hình đại tội
268
Mộng cảnh.Esdeath xong!
267
Mộng cảnh.Kikyou 2 (ôm nàng về nhà)
266
Mộng cảnh.Mine 2
265
Mộng cảnh.Mine 1
264
Mộng cảnh.Esdeath 2
263
Mộng cảnh.Esdeath 1
262
Mộng cảnh.Kikyou 1
261
đấu phá xong!
260
Vân vận 4
259
Đấu đế 4
258
Đấu đế 3
257
Đấu đế 2
256
Đấu đế 1
255
Đấu phá đại lục 5
254
Vân vận 3
253
Thực đế
252
Luyện 'đan'
251
Bồ đề cổ thụ 2
250
Bồ đề cổ thụ 1
249
Vân vận 2
248
Vân vận
247
Hắc giác vực 3
246
Hắc giác vực 2
245
Đấu phá đại lục 4
244
Đấu phá đại lục 3
243
đấu phá 2
242
Đấu thánh đỉnh phong 2
241
Đấu thánh đỉnh phong
240
Gia mã đế quốc 2
239
Đấu phá đại lục
238
Hắc giác vực 1
237
Gia mã đế quốc
236
Thải Lân 6
235
Thải Lân 5
234
Xà nhân tộc 2
233
Xà nhân tộc
232
Thải lân, Thải điệp 3
231
Thải lân, Thải điệp 2
230
Thải lân, Thải điệp
229
Thải Lân 4
228
Thải Lân 3
227
Thải Lân 2
226
Thải Lân
225
Thải Điệp 6
224
Thải Điệp 5
223
Thải Điệp 4
222
Thải Điệp 3
221
Thải Điệp 2
220
Thải Điệp
219
Medusa
218
Đà xá cổ đế 5
217
Đà xá cổ đế 4
216
Đà xá cổ đế 3
215
Đà xá cổ đế 2
214
Đà xá cổ đế 1
213
mới tới Đấu phá
212
chúc mừng năm mới 2023
211
Mộng cảnh. Saeko
210
Kikyou 1
209
Lỗ hổng
Chọn khoảng: 305 - 206 205 - 106 105 - 6 5 - 1