Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Nhân Vật Phản Diện Quật Khởi Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

Nhân Vật Phản Diện Quật Khởi Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

Kiện Đạo Tổ Sư Gia

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/xe37lgg4
Số Chương
397
Số Chữ
937727
Số Chữ Trung Bình Chương
2353
Tốc Độ Ra Chương
3 Chương/Tuần
Tạo Lúc
10:51 10/08/2023
Đăng Chương 1
15:40 07/10/2020
Cập Nhật Gần Nhất
07:51 20/08/2023
Trạng Thái
Còn tiếp