Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Nguyên Phối Trọng Sinh Sau Khi Bị Đoạt Khí Vận (Bản Dịch)

Nguyên Phối Trọng Sinh Sau Khi Bị Đoạt Khí Vận (Bản Dịch)

Tần Hoàng

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/xe3k8jjm
Số Chương
574
Số Chữ
676766
Số Chữ Trung Bình Chương
1180
Tốc Độ Ra Chương
14 Chương/Tuần
Tạo Lúc
17:20 20/07/2022
Đăng Chương 1
20:36 20/07/2022
Cập Nhật Gần Nhất
18:06 16/05/2023
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
36942
zvantich
Trưởng nhóm
41480
CSYY01