Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Review truyện Nam Thần Hệ Dưỡng Thành: Nghe Khuyên Về Sau, Ta Trở Thành Đỉnh Lưu ( Bản Dịch ) (2)

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện mới lạ, thú vị

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay