Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Một Đao 999, Là Huynh Đệ Liền Đến Chặt Ta!

Một Đao 999, Là Huynh Đệ Liền Đến Chặt Ta!

Hỏa Oa Ái Cật Đặc Lạt

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/64g1kq14
Số Chương
486
Số Chữ
819072
Số Chữ Trung Bình Chương
1686
Tốc Độ Ra Chương
33 Chương/Tuần
Tạo Lúc
20:55 07/11/2023
Đăng Chương 1
11:10 06/08/2023
Cập Nhật Gần Nhất
17:55 17/11/2023
Trạng Thái
Hoàn thành