Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Max Cấp Ngộ Tính: Trông Coi Quốc Khố 20 Năm

Truyện có 483 chương.
1
Max cấp ngộ tính
2
Kim Cương Kinh bên trong, chất chứa Như Lai Kim Thân
3
Kiếm trì cuồn cuộn, cảm ngộ kiếm đạo chân ý
4
Nhân quân khí tượng, Vạn Kiếm Quy Tông
5
Tam Quỷ Nạp Thân Thuật
6
Ba quỷ làm nội trợ
7
Phàm Nhân Kinh! Căn cốt đoàn tụ!
8
Bắc phương tới đạo nhân
9
Đạo nhân không cam lòng
10
Trong sách bí sử
11
Cây cỏ Chí Tôn: Ngô Thượng
12
Một kiếm thiên địa biến, Thiên Quân thế gia loạn!
13
Thần Tàng!
14
Trăm năm trước ma đạo thánh nữ ---- Tiểu Ngọc
15
Ma đạo thánh nữ là một đầu miêu yêu
16
Ngô Thượng phu phụ lưu lại hài tử
17
Thái miếu người tới
18
Mạc danh kỳ diệu chết
19
Độc Cô Cửu Kiếm
20
Học trộm mèo
21
Khác loại sư đồ
22
Linh Thiên tông khó khăn
23
Thiên hữu Linh Thiên tông
24
Liên hợp ma đạo
25
Đạo pháp tự nhiên
26
Linh Nhi tu hành tốc độ
27
Đêm tuyết ám sát
28
Huyết Hải Ma Tông
29
A Hoa
30
Không bị khống chế linh tính
31
Đột phá Chí Tôn
32
Ngoài ý muốn vẫn lạc
33
Mưa gió muốn tới
34
Thanh Phong trưởng lão
35
Thiên địa ràng buộc
36
Kiếm ý
37
Toàn quân bị diệt
38
Ba ngàn năm trước bí ẩn
39
: Thần Tiêu Kiếm Thần
40
Ba ngàn năm trước chân tướng
41
Kiếm chém đại trận
42
Thiên Quân thế gia phản ứng
43
Linh Thiên tông dự định
44
Dự định vị trí chưởng giáo
45
Thiên Quân thế gia âm mưu
46
Tam Tài Trận Pháp
47
Nam Hải Đao Vương
48
Nguyên thần xuất khiếu
49
Một chỉ
50
Cửu Vĩ Miêu Yêu
51
Oanh động tu hành giới
52
Trảm thủ hành động
53
Thiên Đạo Lục
54
Nhân gian đạo
55
Sở Thanh Sơn vẫn lạc
56
Lợi ích
57
Cải cách trở ngại
58
Thẳng thắn
59
Một chỉ núi đổ
60
Chém ngươi một kiếm
61
Chịu thua
62
Bất Động Minh Vương pháp tướng
63
Đường thành tiên
64
: Hỗ trợ lẫn nhau
65
: Giấy trắng chín trấn
66
: Báo thù
67
: Tế bái
68
: Kim Bằng thân pháp
69
: Linh khí biến hóa
70
: Sau cùng một kiếm
71
: Cải thiên hoán địa
72
: Tám ngàn dặm tử khí
73
: Bất Hủ cảnh giới ba cấp độ
74
: Cực hàn lao ngục
75
: Hậu trường hắc thủ
76
: Hủy diệt Thiên Quân thế gia
77
: Đá mài đao
78
: Sau ba ngày
79
: Một kiếm 10 vạn dặm
80
: Biến thành tro bụi
81
: Đại Diễn trận pháp
82
: Mèo trắng biến hóa
83
: Trận pháp không gian
84
: Điều tra Bạch Uyên
85
: Bôn Lôi Ấn
86
: Bạch Uyên thần từ
87
: Trần Lạc hiến tế
88
: Chu Tinh Thần thăm dò
89
: Hạ quốc xâm lấn
90
: Chu Tẩy Tượng xuất quan
91
Phù lục truyền thừa cùng A Tị Nghiệp Hỏa
92
: Long khí quốc vận
93
: Tả Thiền
94
: Cảm thụ cô độc
95
: Đại đạo dung hợp
96
: Đại đạo chi linh
97
: Luyện Đan Sư
98
: Ảnh Long vệ
99
: Tứ phẩm Linh Khí Đan
100
: Bí cảnh mở ra