Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ma Thần tái thế: Ma Thần Xương Cuồng đệ nhị (2)

Hoài Kiên

Nhân vật chính

Một người xuyên không từ Trái Đất, bất ngờ sử hữu hệ thống ma thần. Đi bụi là chính, không thích th…

Xương Cuồng

Khi còn sống được tôn là ma thần do lĩnh ngộ được sinh mệnh tắc pháp, càn quấy nhân gian, lúc chết …