Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Nhân Vật

2

Thêm

Đề cử / Review truyện Ma Thần tái thế: Ma Thần Xương Cuồng đệ nhị (1)

Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Hay quá monh tg ra nhanh chương