Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Ma Thần tái thế: Ma Thần Xương Cuồng đệ nhị

Truyện có 67 chương.
68
Dò tìm mỏ linh thạch
67
Vậy mà có Hải Tộc
66
Thu thập dân chúng
65
Tầm Khoáng Thử biến dị
64
Cải tạo Vạn Biến Sa Bàn
63
Gặp lại Vũ Tâm Liên
62
Phân tích sinh mệnh
61
Biến đổi
60
Tử Sắc Dị Chủng
59
Thiển Sa Bá Tước
58
Vệ Thiên Tân
57
Đấu giá
56
Vũ Tâm Liên
55
Dạ tiệc
54
Con thuyền trong hang
53
Thiên Đạo giáo
52
Trả giá
51
Nâng cấp linh môn 2
50
Nâng cấp linh môn
49
Hắc Bạch
48
Tầm Khoáng Thử
47
Gia nhập học viện
46
Tạo ra Linh Quả
45
Không dễ đến Đông Châu
44
Mãnh Lôi Hổ
43
Uông Minh
42
Lôi Trảo Hổ biến dị
41
Trừ hại cho dân
40
Thiên sát cô tinh Lý Lão
39
Trùng Kiếm Giáo quỷ dị
38
Truyền thừa trận pháp
37
Bí mật ẩn giấu của Tử Hoa Sơn 2
36
Bí mật ẩn giấu của Tử Hoa Sơn
35
Thu phục Tử Hoa Hùng
34
Tử Hoa Sơn 2
33
Tử Hoa Sơn
32
Tiểu Lam là Thôn Thiên Thú
31
Không gian dưỡng sinh
30
Ngự Thú Hội gây sự
29
Lôi Trảo Hổ
28
Ý đồ của Hoài Kiên
27
Lam Hân
26
Phải đến Trung Châu
25
Trung Châu
24
Nữ tử trôi trên suối
23
Trốn thoát
22
Linh quả
21
Mỏ Linh Thạch (2)
20
Mỏ Linh Thạch
19
Thấu Vận Nhãn
18
Nhặt được một tiểu oa nhi
17
Đi nhặt phân
16
Linh Môn Khai (2)
15
Linh Môn Khai
14
Khai Hồn Thảo
13
Khai môn là gì
12
Hoài Diệp
11
Hôi của
10
Sự lợi hại của Hồ Y Y
9
Nhặt được công pháp
8
Hang động kì lạ
7
Hồ Y Y
6
Tìm việc
5
Gặp phải yêu thú
4
Tỉ đệ Lý Lão
3
Xuyên không, hệ thống Ma Thần (3)
2
Xuyên không, hệ thống Ma Thần (2)
1
Xuyên không, hệ thống Ma Thần
Chọn khoảng: 68 - 1