Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Ma Thần tái thế: Ma Thần Xương Cuồng đệ nhị

Truyện có 63 chương.
1
Xuyên không, hệ thống Ma Thần
2
Xuyên không, hệ thống Ma Thần (2)
3
Xuyên không, hệ thống Ma Thần (3)
4
Tỉ đệ Lý Lão
5
Gặp phải yêu thú
6
Tìm việc
7
Hồ Y Y
8
Hang động kì lạ
9
Nhặt được công pháp
10
Sự lợi hại của Hồ Y Y
11
Hôi của
12
Hoài Diệp
13
Khai môn là gì
14
Khai Hồn Thảo
15
Linh Môn Khai
16
Linh Môn Khai (2)
17
Đi nhặt phân
18
Nhặt được một tiểu oa nhi
19
Thấu Vận Nhãn
20
Mỏ Linh Thạch
21
Mỏ Linh Thạch (2)
22
Linh quả
23
Trốn thoát
24
Nữ tử trôi trên suối
25
Trung Châu
26
Phải đến Trung Châu
27
Lam Hân
28
Ý đồ của Hoài Kiên
29
Lôi Trảo Hổ
30
Ngự Thú Hội gây sự
31
Không gian dưỡng sinh
32
Tiểu Lam là Thôn Thiên Thú
33
Tử Hoa Sơn
34
Tử Hoa Sơn 2
35
Thu phục Tử Hoa Hùng
36
Bí mật ẩn giấu của Tử Hoa Sơn
37
Bí mật ẩn giấu của Tử Hoa Sơn 2
38
Truyền thừa trận pháp
39
Trùng Kiếm Giáo quỷ dị
40
Thiên sát cô tinh Lý Lão
41
Trừ hại cho dân
42
Lôi Trảo Hổ biến dị
43
Uông Minh
44
Mãnh Lôi Hổ
45
Không dễ đến Đông Châu
46
Tạo ra Linh Quả
47
Gia nhập học viện
48
Tầm Khoáng Thử
49
Hắc Bạch
50
Nâng cấp linh môn
51
Nâng cấp linh môn 2
52
Trả giá
53
Thiên Đạo giáo
54
Con thuyền trong hang
55
Dạ tiệc
56
Vũ Tâm Liên
57
Đấu giá
58
Vệ Thiên Tân
59
Thiển Sa Bá Tước
60
Tử Sắc Dị Chủng
61
Biến đổi
62
Phân tích sinh mệnh
63
Gặp lại Vũ Tâm Liên
64
Cải tạo Vạn Biến Sa Bàn
Chọn khoảng: 1 - 64