Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Liền Chơi Cái Trò Chơi, Làm Sao Thành Tiên

Truyện có 344 chương.
345
Ngươi không suy nghĩ ta cứu được ngươi mấy lần?
344
Cung nghênh lão tổ trở về
343
Thiên Hà chân nhân hiện thân! Đại chiến! (2)
342
Thiên Hà chân nhân hiện thân! Đại chiến! (1)
341
Nên ta ra sân
340
Sư nương?
339
Khai chiến! Đãng Thiên Thất Thánh xuất thế!
338
Một không làm hai không ngừng, giết vợ chứng đạo!
337
Không nghĩ tới ngươi còn rất giữ gìn lão tổ
336
Là ngươi hiểu Thiên Quỷ lão tổ, vẫn là ta hiểu Thiên Quỷ lão tổ?
335
Hắc Sơn lão quỷ: Ta cần ngươi giả trang một người
334
Thụ thương Nguyên Anh tu sĩ
333
Phá trận!
332
Xích Viêm quỷ quân, thu được Nguyên Anh khôi lỗi (2)
331
Xích Viêm quỷ quân, thu được Nguyên Anh khôi lỗi (1)
330
Hứa Thường bánh nướng, Huyền Âm tông gặp lại Cửu Âm hàn thể (2)
329
Hứa Thường bánh nướng, Huyền Âm tông gặp lại Cửu Âm hàn thể (1)
328
Thiên Diễn quyết!
327
Thiên Thủy tông phía sau hắc thủ
326
Thông linh, hàng phục
325
Thiên Thủy tông đột biến, Yêu Diện Hoa Quỷ đột kích
324
Liền chơi cái trò chơi, làm sao Kim Đan(3)
323
Liền chơi cái trò chơi, làm sao Kim Đan(2)
322
Liền chơi cái trò chơi, làm sao Kim Đan(1)
321
Rút ra tư nguyên, kết cục CG
320
Trò chơi nhỏ đại kết cục
319
Ngươi đời này đều là tiểu nhân
318
Nếu không muốn hô sư nương, vậy liền trở thành sư nương đi
317
Cổ Nguyệt Hi, ngươi gọi ta cái gì? (3)
316
Cổ Nguyệt Hi, ngươi gọi ta cái gì? (2)
315
Cổ Nguyệt Hi, ngươi gọi ta cái gì? (1)
314
Tại hạ tên thật: Mục Hoàng Đồ
313
Ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sự nương dáng vẻ (3)
312
Ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sự nương dáng vẻ (2)
311
Ta chỉ là muốn nhìn đến người nào đó gọi ta sự nương dáng vẻ (1)
310
Mộ Cẩm tặng tiên đan, thượng phẩm Ngũ Hành linh căn
309
Cổ Nguyệt Hi? Mộ Cẩm!
308
Muốn đệ tử giúp ngươi tu hành sao?
307
Ta có thể trở thành bọn hắn sư nương
306
Khi sự phạm thượng Chu Hoàng Nhi
305
Thái Cổ độn thuật, ngươi không phải nói không có đạo lữ sao?
304
Ngươi có đạo lữ sao?
303
Tập được độn thuật, cấm địa tầm bảo
302
Khôi phục Chu triều
301
Lực khắc tam đại Kim Đan, hủy diệt Âm La điện, Kim Đan thiên kiêu
300
Chưởng môn xuất quan! (3)
299
Chưởng môn xuất quan! (2)
298
Chưởng môn xuất quan! (1)
297
Âm La điệ
296
Mười năm Kim Đan
295
Chém giết Kim Đan, trúc cơ thiên kiêu, bế quan Kết Đan
294
Đào mộ tầm bảo, lại được kim trang kiếm quyết tàn thiên!
293
Huyền Điểu quỷ quái, thí mệnh người
292
Huyền Điểu bí cảnh, U Hoàng Tê tiên sơn
291
Cổ Nguyệt Hi hảo cảm
290
Bậc hai ngự quỷ thuật, Âm Thánh chín tầng
289
Thượng phẩm Quỷ Linh, Quỷ Long (2)
288
Thượng phẩm Quỷ Linh, Quỷ Long (1)
287
Cổ Nguyệt Hi, đại năng chuyển thế
286
Vô ngần kiếm quyết, hủy diệt Nham Thiết môn (4)
285
Vô ngần kiếm quyết, hủy diệt Nham Thiết môn (3)
284
Vô ngần kiếm quyết, hủy diệt Nham Thiết môn (2)
283
Vô ngần kiếm quyết, hủy diệt Nham Thiết môn (1)
282
Cực phẩm đệ tử
281
Diệp Phạm lại lần nữa lên đường du lịch
280
Ngộ đạo điểm
279
Âm thánh hiển uy, Thiên Quỷ môn ý nghĩa chính!
278
Nhập Thiên Thủy tông, phù lục sư Bạch Triển Phong
277
Nham Thiết môn, linh mạch
276
Ngọa Long Phượng Sồ
275
Thần kỳ trò chơi nhỏ
274
Liền gọi Thiên Quỷ môn đi (2)
273
Liền gọi Thiên Quỷ môn đĩ (1)
272
Nhân quỷ tình chưa hết (2)
271
Nhân quỷ tình chưa hết (1)
270
Thân phận bại lộ, mở thế giới mới, đao kiếm phong ma chỉ đại kết cục (3)
269
Thân phận bại lộ, mở thế giới mới, đao kiếm phong ma chỉ đại kết cục (2)
268
Thân phận bại lộ, mở thế giới mới, đao kiếm phong ma chỉ đại kết cục (1)
267
Thiên Trì Sơn quyết chiến Độc Cô Hạ (3)
266
Thiên Trì Sơn quyết chiến Độc Cô Hạ (2)
265
Thiên Trì Sơn quyết chiến Độc Cô Hạ (1)
264
Trúc cơ thành, Đại Tức Tổ Mạch thể, Quỷ Linh chiến quỷ, lên Thiên Trì Sơn (2)
263
Trúc cơ thành, Đại Tức Tổ Mạch thể, Quỷ Linh chiến quỷ, lên Thiên Trì Sơn (1)
262
Thiên Trì Sơn đại chiến
261
Độc Cô Hạ: Ngươi chỉ có thể làm tiểu
260
Độc Cô Hạ xuất quan, ma đầu xuất thế
259
Thiên Quỷ môn, ba tháng trúc cơ
258
Âm Thánh Quỷ Linh
257
Hoàng Lăng dục quỷ, tiên thiên thất phẩm, nhục thân trúc cơ (3)
256
Hoàng Lăng dục quỷ, tiên thiên thất phẩm, nhục thân trúc cơ (2)
255
Hoàng Lăng dục quỷ, tiên thiên thất phẩm, nhục thân trúc cơ (1)
254
Thái hậu: Hắn là ngươi phu quân?
253
Khách làng chơi hạ tuyến
252
Độc Cô Hạ tố tâm sự đại triển hoành đồ, Thẩm Thanh Thiền thành kiếm thể thay trời hành đạo
251
Độc Cô Hạ tố tâm sự đại triển hoành đồ, Thẩm Thanh Thiền thành kiếm thể thay trời hành đạo
250
Linh đài thanh minh, lại đến phiếu khách
249
[ Vân Nhàn hảo cảm tăng lên 100/100(bạc đầu không rời)] !
248
Tâm ma đúng là chính ta?
247
Thủy Tích thuật sơ xuất hiển uy
246
Cổ quái Hoàng Lăng, Vân Nhàn thực lực (4)
Chọn khoảng: 345 - 246 245 - 146 145 - 46 45 - 1