Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Kim Đan Là Hằng Tinh, Ngươi Gọi Đây Là Tu Tiên (Bản Dịch)

Truyện có 182 chương.
182
Nhân ma đạo (2)
181
Không giấu nữa, ta vô địch, các ngươi tuỳ tiện (3)
180
Không giấu nữa, ta vô địch, các ngươi tuỳ tiện (2)
179
Không giấu nữa, ta vô địch, các ngươi tuỳ tiện
178
Hắn là đệ tử của Bạch Đế (3)
177
Chương 177: Hắn là đệ tử của Bạch Đế (2)
176
Hắn ta là đệ tử của Bạch Đế (1)
175
Người của Già Lam Thành đến, một người thủ một thành, sao có thể? (3)
174
Người của Già Lam Thành đến, một người thủ một thành, sao có thể? (3)
173
Người của Già Lam Thành đến, một người thủ một thành, sao có thể? (2)
172
Người của Già Lam Thành đến, một người thủ một thành, sao có thể? (1)
171
Cảm ngộ vạn thù chi môn, đạt được năng lực dị biến (3)
170
Cảm ngộ vạn thù chi môn, đạt được năng lực dị biến (2)
169
Cảm ngộ vạn thù chi môn, đạt được năng lực dị biến (1)
168
Cơ hội lĩnh ngộ bản nguyên (3)
167
Cơ hội lĩnh ngộ bản nguyên (2)
166
Cơ hội lĩnh ngộ bản nguyên (1)
165
Ba người thủ một thành (3)
164
Ba người thủ một thành (2)
163
Ba người thủ một thành (1)
162
Trò chơi bắt đầu, tiểu binh thành Vô Quy (3)
161
Trò chơi bắt đầu, tiểu binh thành Vô Quy (2)
160
Trò chơi bắt đầu, tiểu binh thành Vô Quy (1)
159
Quang Minh cung bá đạo (2)
158
Quang Minh cung bá đạo (1)
157
Thần hồn chi huyết, đến từ Thái hư (3)
156
Thần hồn chi huyết, đến từ Thái hư (2)
155
Thần hồn chi huyết, đến từ Thái Hư (1).
154
Đây chính là trúc cơ (3)
153
Đây chính là trúc cơ (2)
152
Đây chính là trúc cơ (1)
151
Một tin tốt, một tin xấu (3)
150
Một tin tốt, một tin xấu (2)
149
Một tin tốt, một tin xấu (1)
148
Bách quốc huyết chiến, Tề Nguyên bất lực (4)
147
Bách quốc huyết chiến, Tề Nguyên bất lực (3)
146
Bách quốc huyết chiến, Tề Nguyên bất lực (2)
145
Bách quốc huyết chiến, Tề Nguyên bất lực (1)
144
Nam Bắc quyết chiến (2)
143
Chương 143: Nam Bắc quyết chiến (1)
142
Huyền Sùng trưởng lão tính khí không tốt (3)
141
Huyền Sùng trưởng lão tính khí không tốt (2)
140
Huyền Sùng trưởng lão tính khí không tốt (1)
139
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiên thắng khước nhân gian vô số (3)
138
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiên thắng khước nhân gian vô số (2)
137
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiên thắng khước nhân gian vô số (1)
136
Búng trán Bạch Nguyệt quang (3)
135
Búng trán Bạch Nguyệt quang (2)
134
Búng trán Bạch Nguyệt quang (1)
133
Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục giết (4)
132
Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục giết (3)
131
Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục giết (2)
130
Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục giết (1)
129
Tiến vào trầm quan, sát cơ hiện (3)
128
Tiến vào trầm quan, sát cơ hiện (2)
127
Tiến vào trầm quan, sát cơ hiện (1)
126
Tiểu Giá ??? (3)
125
Tiểu Giá ??? (2)
124
Tiểu Giá ??? (1)
123
Lục Phi hào phóng (2)
122
Lục Phi hào phóng (1)
121
Đoạt long chi tranh (3)
120
Đoạt long chi tranh (2)
119
Đoạt long chi tranh (1)
118
Nguyệt thần thiên quân, tin tức về Đại lục Vọng Nguyệt (3)
117
Nguyệt thần thiên quân, tin tức về Đại lục Vọng Nguyệt (2)
116
Nguyệt thần thiên quân, tin tức về Đại lục Vọng Nguyệt
115
Thần hồn cường đại, lần nữa nghe thấy âm thanh trong game (3)
114
Thần hồn cường đại, lần nữa nghe thấy âm thanh trong game (2)
113
Thần hồn cường đại, lần nữa nghe thấy âm thanh trong game
112
Khi Ninh Đào lớn lên, nhất định sẽ trở thành nữ tử xinh đẹp nhất thế gian (3)
111
Khi Ninh Đào lớn lên, nhất định sẽ trở thành nữ tử xinh đẹp nhất thế gian (2)
110
Khi Ninh Đào lớn lên, nhất định sẽ trở thành nữ tử xinh đẹp nhất thế gian (1)
109
Thiên đạo trúc cơ, năng lực mới (3)
108
Thiên đạo trúc cơ, năng lực mới (2)
107
Thiên đạo trúc cơ, năng lực mới (1)
106
Ta, thiên đạo trúc cơ; Ngươi, định ngăn thế nào?(3)
105
Ta, thiên đạo trúc cơ; Ngươi, định ngăn thế nào?(2)
104
Ta, thiên đạo trúc cơ; Ngươi, định ngăn thế nào?(1)
103
Sát thủ lão đầu (3)
102
Sát thủ lão đầu (2)
101
Sát thủ lão đầu (1)
100
Trò chơi rắm chó, còn muốn gài ta một đao (3)
99
Trò chơi rắm chó, còn muốn gài ta một đao? (2)
98
Trò chơi rắm chó, còn muốn gài ta một đao?
97
Nguyệt nữ ôm kiếm, giữa gió tuyết, giết ngàn quân! (3)
96
Nguyệt nữ ôm kiếm, giữa gió tuyết, giết ngàn quân! (2)
95
Nguyệt nữ ôm kiếm, giữa gió tuyết, giết ngàn quân! (1)
94
Nơi ngươi chết không nên quá ta 100 mét (3)
93
Nơi ngươi chết không nên quá ta 100 mét (2)
92
Nơi ngươi chết không nên quá ta 100 mét
91
Bão ảnh vô miên (3)
90
Bão ảnh vô miên (2)
89
Bão ảnh vô miên (1)
88
Thế giới có phần quỷ dị (3)
87
Thế giới có phần quỷ dị (2)
86
Thế giới có phần quỷ dị (1)
85
Vượt qua Thiên Tuyệt, đến gặp Cẩm Ly (3)
84
Vượt qua Thiên Tuyệt, đến gặp Cẩm Ly (2)
83
Vượt qua Thiên Tuyệt, đến gặp Cẩm Ly (1)
Chọn khoảng: 182 - 83 82 - 1