Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

7

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Khởi Nghiệp Gánh Vác Tập Đoàn Trăm Tỷ (Bản Dịch) của tác giả Băng Lương Nịnh Mông Trà

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện