Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Khởi Nghiệp Gánh Vác Tập Đoàn Trăm Tỷ (Bản Dịch)

Khởi Nghiệp Gánh Vác Tập Đoàn Trăm Tỷ (Bản Dịch)

Băng Lương Nịnh Mông Trà

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/24k7n6je
Số Chương
495
Số Chữ
561728
Số Chữ Trung Bình Chương
1135
Tốc Độ Ra Chương
24 Chương/Tuần
Tạo Lúc
13:48 20/02/2024
Đăng Chương 1
13:50 20/02/2024
Cập Nhật Gần Nhất
11:44 13/07/2024
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
44224
TửKhuynhNhưMộng
Trưởng nhóm
44609
CSYY01