Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

7

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Khởi Nghiệp Gánh Vác Tập Đoàn Trăm Tỷ (Bản Dịch) (6)

Luyện Khí Tầng Chín ·
28 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mong ad sớm ra thêm chap

Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mong ad bạo chương

Kết Đan Sơ Kỳ ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện viết cũng tạm, hơi lan man.

Dịch giả vui lòng chú ý phần tiền tệ thì sẽ chỉn chu hơn.

Luyện Khí Tầng Chín ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra nhiều chương hơn đi bạn đọc được ít quá

Luyện Khí Tầng Mười ·
300 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện này viết sảng văn có trau chuốt nhất ta từng đọc,nội dung không phải kiểu ăn xổi hay thật sự

Kết Đan Hậu Kỳ ·
1 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện cũng được