Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hố Cha Nhi Tử Quỷ Y Nương Thân (Dịch)

Truyện có 883 chương.
1
TIỆN NHÂN, TRẦM ĐƯỜNG
2
SÁU NĂM SAU
3
CÓ TÀI ĐỨC GÌ?
4
LẦN NÀY XONG
5
CON TRAI CỦA NÀNG ĐÂU?
6
XÂM NHẬP TRONG PHỦ
7
TRONG PHÒNG KHÔNG NGƯỜI
8
NỮ NHÂN KIA PHÓNG HỎA
9
NÀNG ĐỀU TIỀU TỤY
10
ĐÃ XẢY RA CHUYỆN
11
VẤN ĐỀ GÌ
12
TƯƠNG ĐỐI KHÓ GIẢI QUYẾT
13
NGUYÊN LAI LÀ HẮN
14
NAM NAM MỸ NAM KẾ
15
KIÊN QUYẾT KHÔNG GẶP MẪU THÂN
16
ĐỐI NAM NAM CÓ HỨNG THÚ
17
NGỌC THANH LẠC HẠ ĐỘC
18
KHÔNG AI DẠY TA
19
CHỦ TỬ CHO MỜI(1)
20
CHỦ TỬ CHO MỜI(2)
21
NÀNG MUỐN ĐÁNH CHẾT HẮN
22
CÓ MỘT CHÂN
23
CHA ĐỨA BÉ
24
NGƯƠI LÀ NHÀ QUÊ
25
CÁI MÔNG MUỐN NỨT RA
26
NGƯƠI HIỂU LẦM
27
TIỆN NHÂN MỞ CỬA
28
QUANG MINH CHÍNH ĐẠI VU OAN GIÁ HỌA
29
QUỶ Y Ở GIANG THÀNH
30
HẮN NÓI CÓ ĐẠO LÝ
31
CẮT TIẾT SAU NGÓN TAY
32
HÍT THỞ KHÔNG THÔNG
33
NAM NAM ĐI NƠI NÀO?
34
CÓ GÌ ĐÓ QUÁI LẠ
35
MẪU THÂN CỦA TA LIỀN LÀ QUỶ Y
36
RÚT ĐẾN SỐ 3
37
MẪU THÂN ! TA TỚI!
38
CÂU DẪN (1)
39
CÂU DẪN (2)
40
CẦU VỀ CẦU ĐƯỜNG VỀ ĐƯỜNG(1)
41
CẦU VỀ CẦU ĐƯỜNG VỀ ĐƯỜNG(2)
42
TẠI SAO LÀ CÁC NGƯƠI?
43
ĐEM NGƯƠI NUỐT VÀO
44
XIN LỖI
45
NAM NAM THẦN TƯỢNG(1)
46
NAM NAM THẦN TƯỢNG(2)
47
NGỒI KHÔNG YÊN
48
MUA (1)
49
MUA (2)
50
CÁ LỚN SA LƯỚI
51
CƠ HỘI CÒN LÀ RẤT LỚN
52
TỰA HỒ TỪ BỎ (1)
53
TỰA HỒ TỪ BỎ(2)
54
MỜI TỚI BÊN NÀY
55
CẮN CHẾT HẮN(1)
56
CẮN CHẾT HẮN(2)
57
TÁC DỤNG DƯƠNG ĐẠI THIỆN NHÂN
58
NGỌC THỊ CHẾT ĐI (1)
59
NGỌC THỊ CHẾT ĐI (2)
60
CÓ THỂ XUỐNG
61
KÉO RƠI NGỌC BỘI
62
DẠ ĐẠI THÚC LÀ PHỤ THÂN CỦA HẮN?
63
HẮN CÓ CHỦ Ý (1)
64
HẮN CÓ CHỦ Ý (2)
65
CHUYỂN LỜI CHO NGỌC THANH LẠC(1)
66
CHUYỂN LỜI CHO NGỌC THANH LẠC(2)
67
HÙN VỐN THIẾT KẾ NGỌC THANH LẠC (1)
68
HÙN VỐN THIẾT KẾ NGỌC THANH LẠC (2)
69
ĐẾ ĐÔ GỬI THƯ
70
ĐI RA NGOÀI MỘT CHUYẾN
71
ĐI RA NGOÀI MỘT CHUYẾN (2)
72
GỌI DẠ TU ĐỘC ĐI RA
73
KHÔNG LẤY ĐƯỢC TỨC PHỤ LÀM SAO BÂY GIỜ?
74
CHÂN CHÓ NỊNH NỌT
75
TƯ THẾ TĂNG TRƯỞNG (1)
76
TƯ THẾ TĂNG TRƯỞNG (2)
77
NGŨ THÚC?
78
NGÂN PHIẾU ĐỔI THÀNH BẠC(1)
79
NGÂN PHIẾU ĐỔI THÀNH BẠC(2)
80
1500 VẠN LƯỢNG CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
81
CHỦ TỬ MỘT MỰC CƯỜI
82
MẪU THÂN, TA GIÚP NGƯƠI KHIÊNG (1)
83
MẪU THÂN, TA GIÚP NGƯƠI KHIÊNG (2)
84
SINH NHẬT NAM NAM
85
NAM NAM LÀ CON CỦA HẮN
86
ĐỜI TRƯỚC GIẾT CẢ NHÀ NGƯƠI(1)
87
ĐỜI TRƯỚC GIẾT CẢ NHÀ NGƯƠI(2)
88
KHÔNG THÀNH THÂN
89
DẠ LAN BÌNH TẶNG LỄ
90
DẠ MINH CHÂU RỚT(1)
91
DẠ MINH CHÂU RỚT(2)
92
THIẾP VU TÁT LÂM
93
CHÂN CHÍNH NGUYÊN NHÂN BỆNH
94
CHÂN CHÍNH NGUYÊN NHÂN BỆNH(2)
95
NÀNG MUỐN THÊM CÂY ĐUỐC
96
Y THUẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN(1)
97
Y THUẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN(2)
98
TÍN VẬT CHO MỘT CÁI
99
KHÔNG NÊN ĐỂ CHO NGỌC THANH LẠC CỨU VÔ ÍCH(1)
100
KHÔNG NÊN ĐỂ CHO NGỌC THANH LẠC CỨU VÔ ÍCH(2)