Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Hắc Ám Tây Du (Dịch)

Hắc Ám Tây Du (Dịch)

Bi Ca Đường Tam Tạng

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/wmn65xle
Số Chương
383
Số Chữ
788413
Số Chữ Trung Bình Chương
2059
Tốc Độ Ra Chương
26 Chương/Tuần
Tạo Lúc
16:01 23/07/2023
Đăng Chương 1
16:09 23/07/2023
Cập Nhật Gần Nhất
08:39 02/11/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
41856
Thang1119
Trưởng nhóm