Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Độc Cô Ma Đế (1)

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm nhaaa