Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Để Ngươi Làm Phản Phái, Nam Chính Toàn Bộ Thành Nhi Tử Của Ngươi?

Truyện có 268 chương.
1
: Lặng lẽ công lược nam chính mẫu thân! (đánh giá)
2
: Lâm Khê Lan mang thai! (đánh giá)
3
: Liền gọi Dương Sí! Thần đến phía sau, một viêm một rực! (đánh giá)
4
: Kim Đan tầng năm! Tối nay, liền dựa vào hắn tốt! (đánh giá)
5
: Lâm Viêm thiên linh căn, nhi tử ta cũng không kém được! Trở về tông
6
: Viêm Nhi, mau đem đan dược ăn đi! (đánh giá)
7
: Đây là bản thánh tử đầu hôn, nhất định phải long trọng! (đánh giá)
8
: Một kiếm đánh bại! Là ta hướng ngươi từ hôn! (đánh giá)
9
: Thẩm Tuyết Nghiên: Ta muốn đơn độc yên lặng một chút! (đánh giá)
10
: Đại hôn bắt đầu! Lâm Viêm mắt thấy! (đánh giá)
11
: Cha con chúng ta ở giữa sự tình, chỉ có thể chính chúng ta giải quyết!
12
: Viêm Nhi, ngươi có lẽ lý giải một thoáng mẫu thân ngươi! (đánh giá)
13
: Lâm Viêm tâm cảnh bị tổn thương!
14
: Chúng ta nữ nhi này, thiên tư không tầm thường a..
15
: Lâm Khê Lan khủng bố tốc độ tu luyện! (đánh giá)
16
: Ai không biết ngươi là thánh tử thừa nhận con riêng! (đánh giá)
17
: Không thể bởi vì Lâm Viêm là ngài con riêng liền bao che hắn a! (đánh
18
: Hắn vẫn là một cái mới đầy hai mươi tuổi hài tử! (đánh giá)
19
: Chỉ chiếu cố hài tử, bao lâu không chiếu cố ta? (đánh giá)
20
: Nguyên Thần Đan, làm thánh tử quên mình phục vụ mệnh!..
21
: Ta muốn gọi cha ta giết ngươi! (đánh giá)
22
: Diễm Hậu! Lâm Viêm cơ duyên! (đánh giá)
23
: Thuần Linh Thánh Thể Thanh Nhi, mau gọi tiếng ca ca! (đánh giá)
24
: Đá trúng thiết bản, hắn nhưng là chúng ta thánh tử con riêng! (đánh giá)
25
: Coi như Huyền Thiên Thánh Tử là ngươi cha ruột, ta cũng không sợ!
26
: Hồn giáo tu sĩ! Diễm Hậu bối rối! (đánh giá)
27
: Làm cứu mạng, chỉ có thể nhận giặc làm cha! (đánh giá)
28
: Thẩm Tuyết Nghiên sinh ra ngưỡng mộ tình trạng? (đánh giá)
29
: Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta cô cô! (đánh giá)
30
: Cố Hồn Đan, thánh tử nhà ta mời đạo hữu một lần! (đánh giá)
31
: Ta cùng Diễm Hậu tiền bối, vẫn là người trong cùng thế hệ! (đánh giá)
32
: Tiền bối ngài cũng không muốn bị Hồn giáo tu sĩ biết a! (đánh giá)
33
: Củ cải nhiều thêm bổng, Diễm Hậu thỏa hiệp! (đánh giá)
34
: Thay ta đi một chuyến Huyết Đao môn, bắt một người! (đánh giá)
35
: Khống chế Hồn giáo tu sĩ, uy hiếp Diễm Hậu! (đánh giá)
36
: Chủ nhân nhà ta, sư đồ kẽ nứt! (đánh giá)
37
: Nếu để cho Lâm Viêm sư đệ sinh một sư đệ! (đánh giá)
38
: Ỷ thế hiếp người cảm giác! Ta lửa rất lớn a! (đánh giá)
39
: Lại mang thai! Tử mục tiền phạm! (đánh giá)
40
: Lâm Viêm nhập ma đồ thành! Sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt! (đánh giá)
41
: Vấn bối hi vọng, có thể âu yếm! (cầu - hoa tươi đánh giá)
42
: Diễm Hậu thỏa hiệp! Vi phụ để ngươi nghe...
43
: Lâm Viêm thân chết! Thiên Ma Thạch Khắc.
44
: Dương đạo hữu quân tử khiêm tốn! Lãnh Vũ Yên hảo cảm! (đánh giá)
45
: Cường giả trọng sinh chảy nhân vật chính? Tiểu di chỉ có thể là ta!
46
: Khoảng cách di phu lại gần một bước! Động tâm cảm giác! (đánh giá)
47
: Dương Thần không phải người tốt! Thần tiên quyến lữ hai người! (đánh
48
: Truy tra tà dị linh hồn! Ôm hôn.
49
: Âm thanh hốt hoảng tiểu di! Dương thúc chỉ điểm ngươi! (đánh giá)
50
: Hạnh phúc liền là Thần ca! Diệp Vân triệu hoán Địa Ngục Tu La! (đánh
51
: Tập sát không được phản bị thương nặng!
52
: Hôn môi bị Vân Nhi nhìn thấy! Diệp Vân cơ duyên! (đánh giá)
53
Chương 53.1:: Lãnh Vũ Yên hoài nghỉ! Vân Nhi là ta cháu ngoại! (dập đầu cầu đầu
54
Chương 53.2:: Lãnh Vũ Yên hoài nghỉ! Vân Nhi là ta cháu ngoại! (dập đầu cầu đầu
55
: Cần rút đi quần áo? Diệp Vân thành thường dân! (cầu đặt mua)
56
Chương 55.1:: Thật là một cái hiếu thuận hài tử! Diệp Vân trở lại Tu La! (dập đầu cầu
57
Chương 55.2:: Thật là một cái hiếu thuận hài tử! Diệp Vân trở lại Tu La! (dập đầu cầu
58
: Âm Dương giao hội, di phu trách nhiệm! Một mực tại tu luyện? (cầu đặt
59
Chương 57.1:: Diệp Vân muốn bắt rùa trong hũ? Sinh trước mắt phạm! (cầu đặt mua)
60
Chương 57.2:: Diệp Vân muốn bắt rùa trong hũ? Sinh trước mắt phạm! (cầu đặt mua)
61
: Ma Sơn trấn thế, một chiêu trấn áp! Lần nữa lắng nghe! (cầu đặt mua)
62
Chương 59.1:: Diệp Vân tuyệt vọng! Ngươi sẽ không chưa nghe nói qua Hồn giáo a!
63
Chương 59.2:: Diệp Vân tuyệt vọng! Ngươi sẽ không chưa nghe nói qua Hồn giáo a!
64
: Thái Cổ Thần Long xương sống lưng! Huyết mạch thức tỉnh Ly Hạo!
65
Chương 61.1:: Một chiêu liền quỳ! Cho sư đệ ta dập đầu nói xin lỗi! (dập đầu cầu đặt
66
Chương 61.2:: Một chiêu liền quỳ! Cho sư đệ ta dập đầu nói xin lỗi! (dập đầu cầu đặt
67
: Một kiếm chém giết người hộ đạo! Từ Thanh Tuyền sùng bái ánh mắt!
68
Chương 63.1:: Làm phiền Từ sư muội! Ly Hạo mẫu phi Triệu Thi Nhu! (cầu đặt mua)
69
Chương 63.2:: Làm phiền Từ sư muội! Ly Hạo mẫu phi Triệu Thi Nhu! (cầu đặt mua)
70
: Nhu phi nương nương đêm khuya tới trước! Nam chính mẫu phi thật
71
Chương 65.1:: Ta cũng rất muốn bảo vệ nàng a! Dương Thần tính toán! (cầu đặt
72
Chương 65.2:: Ta cũng rất muốn bảo vệ nàng a! Dương Thần tính toán! (cầu đặt
73
: Như vậy thải bổ mới có thể tận tính! Còn mời thánh tử cứu ta! (cầu đặt
74
: Tiểu nhân hèn hạ Dương Thần! Nhu Phi nương nương cũng không
75
: Làm tại hạ đạo lữ như thế nào? Hạo Nhi có thêm một cái bố dượng!
76
Chương 69.1:: Dương Thần bàn tay heo ăn mặn! Ly Hạo kinh người ý muốn bảo hộ!
77
Chương 69.2:: Dương Thần bàn tay heo ăn mặn! Ly Hạo kinh người ý muốn bảo hộ!
78
: Luyện hóa Thần Long xương sống lưng! Mẫu phi ngươi cùng Dương
79
Chương 71.1:: Đêm trăng tròn, Huyền Âm bạo phát! Chúc mừng thái hậu nương
80
Chương 71.2:: Đêm trăng tròn, Huyền Âm bạo phát! Chúc mừng thái hậu nương
81
: Đây chính là ngươi chủ động ôm ta! Long phượng song tu đại pháp!
82
Chương 73.1:: Đừng gọi ta thái hậu! Một tiếng Hạo Nhi, Ly Hạo sụp đổi (cầu đặt mua)
83
Chương 73.2:: Đừng gọi ta thái hậu! Một tiếng Hạo Nhi, Ly Hạo sụp đổi (cầu đặt mua)
84
: Tử mục tiền phạm! Mẫu hậu ngươi vì cái gì lừa ta? (cầu đặt mua)
85
Chương 75.1:: Bị Hạo Nhi nghe một tràng trò hay! Bản tiểu thư cảm ơn ngươi! (cầu
86
Chương 75.2:: Bị Hạo Nhi nghe một tràng trò hay! Bản tiểu thư cảm ơn ngươi! (cầu
87
: Chúng ta đã là đạo lữ! Thánh tử điện hạ, nhờ cậy! (cầu đặt mua)
88
Chương 77.1:: Long phượng quấn quýt! Chết tiệt, lại bị Hạo Nhi nhìn thấy! (dập đầu
89
Chương 77.2:: Long phượng quấn quýt! Chết tiệt, lại bị Hạo Nhi nhìn thấy! (dập đầu
90
: Tới từ bố dượng thích! Ly Hạo thành thường dân! (bổ, cầu đặt mua)
91
: Chỉ là làm thị nữ ư? Ngưu Đầu Nhân Ly Hạo! (cầu đặt mua)
92
: Thần Long Bác Thiên Thuật! Thái hậu nương nương nàng, mang thai!
93
: Thai thai kim quang! Hạo Nhi ngươi có đệ đệ, vui vẻ ư? (cầu đặt mua)
94
: Chúng ta một nhà bốn người! Canh gà có độc, mẹ con bất hoà!
95
: Chân long tinh hoa! Giống như chó chết Ly Hạo! (cầu - đặt mua)
96
Chương 84.1:: Thần ca ngươi thật tốt! Hạo Nhi, Dương thúc cùng ngươi cái gì quan
97
Chương 84.2:: Thần ca ngươi thật tốt! Hạo Nhi, Dương thúc cùng ngươi cái gì quan
98
: Dương thúc là ta bố dượng a! Sinh khí đối với con không tốt! (cầu đặt
99
Chương 86.1:: Nhục thân uy lực bại Hóa Thần! Trần như nhộng Hạo Nhi tự ti! (cầu
100
Chương 86.2:: Nhục thân uy lực bại Hóa Thần! Trần như nhộng Hạo Nhi tự ti! (cầu
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 277