Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

16

Nhân Vật

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đại Phụng Đả Canh Nhân (Bản Dịch)

Đại Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người

Truyện này đã được chuyển đến Đại Phụng Đả Canh Nhân