Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

20

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Minh: Bắt Đầu Trở Thành Cẩm Y Vệ (Dịch)

Truyện có 638 chương.
1
Đến thế giới này (1)
2
Đến thế giới này (2)
3
Thẩm vấn
4
Mười tám loại cực hình ngươi có thể chịu được mấy cái
5
Bách Hộ, Trần Thiên Khôi (1)
6
Bách Hộ, Trần Thiên Khôi (2)
7
Ngươi đang dạy ta làm việc?
8
Sau này nếu nhặt được loại tài vật bất chính này nhớ phải tìm bản quan (1)
9
Sau này nếu nhặt được loại tài vật bất chính này nhớ phải tìm bản quan (2)
10
Hắc Y Tiễn Đội (1)
11
Hắc Y Tiễn Đội (2)
12
Tiểu Kỳ đại nhân "Mời khách" (1)
13
Tiểu Kỳ đại nhân "Mời khách" (2)
14
Huynh đệ Vương gia
15
Cha, hài nhi phải bất hiếu (1)
16
Cha, hài nhi phải bất hiếu (2)
17
Hiểm tượng thay nhau xuất hiện
18
Đã làm, vậy nhất định phải làm cho trót
19
Tộc trưởng Chu gia
20
Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết nắm bắt a!
21
Hồng Môn Yến
22
Cơm có thể ăn, nhưng chuyện không thể làm
23
Kẻ thù chốn Kinh Thành
24
Âm thầm cấu kết (1)
25
Âm thầm cấu kết (2)
26
Phong vân dần lên
27
Điệu hổ ly sơn (1)
28
Điệu hổ ly sơn (2)
29
Dư Thương Hải
30
Đây chính là đáp án của ta
31
Tấn thăng Tiên Thiên viên mãn (1)
32
Tấn thăng Tiên Thiên viên mãn (2)
33
Tiền thu, người bắt
34
Tội lỗi chồng chất (1)
35
Tội lỗi chồng chất (2)
36
Dẫn dụ rời thành, âm mưu dần hiện (1)
37
Dẫn dụ rời thành, âm mưu dần hiện (2)
38
Phục sát
39
Thiên Đao Hội
40
Lễ vật, một trăm sáu mươi sáu cái đầu người (1)
41
Lễ vật, một trăm sáu mươi sáu cái đầu người (2)
42
Đêm tuyết diệt môn (1)
43
Đêm tuyết diệt môn (2)
44
Khi tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội cả.
45
Khi tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội cả. (2)
46
Bản quan này sẽ ban cho các ngươi một lối thoát tôn nghiêm.
47
Tuyết ngừng rơi
48
Giết muốn hoảng sợ
49
Xảo trá
50
Thiên Đao Hội bị diệt môn
51
Chém chết Cơ Trường Khôn
52
Khương Văn Thắng?
53
Kiếp sau, đừng làm con chó nữa
54
Cướp tù
55
Ta giúp ngươi vào kinh thành
56
Rời đi
57
Quán rượu
58
Cung kính
59
Bị để ý
60
Thách thức
61
Nâng cấp
62
Sợ hãi
63
Xuất phát
64
Điệu hổ ly sơn
65
Cứng đầu
66
Bạch Liên Giáo
67
Không khai
68
Thân phận
69
Thiệp mời
70
Diễn vở kịch
71
Cương khí hộ thể
72
Vu oan
73
Quá quen thuộc
74
Hy vọng các ngươi thích món quà nhỏ này của ta
75
Hộp gấm
76
Tứ Nữ?
77
Trà trộn
78
Tặng quà
79
Ở trong rừng nhặt được
80
Vào kinh thành
81
Báo cáo
82
Không còn là con người xưa nữa
83
Gây khó dễ
84
So tài
85
Ta sẽ giết ngươi
86
Nhượng bộ
87
Chú ý
88
Tới bí khố
89
Đao ý
90
Nhớ kỹ
91
Trần Củ
92
Nói hay lắm
93
Không ai cứu được ngươi đâu
94
Nóng vội?
95
Cho họ một cơ hội
96
Cười nhạo
97
Giao chiến
98
Thi thể đầy sân
99
Nạp tiền
100
Tú tài "lưu manh"