Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

30

Bình

273

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Truyện có 2037 chương.
1
Phần đệm
2
Đứng đầu Tiên Bảng (1)
3
Đứng đầu Tiên Bảng (2)
4
Đạo Nguyên Chân Giải (1)
5
Đạo Nguyên Chân Giải (2)
6
Tạp Dịch (1)
7
Tạp Dịch (2)
8
Thanh Dương Tông (1)
9
Thanh Dương Tông (2)
10
Con đường tu hành (1)
11
Con đường tu hành (2)
12
Từ nơi sâu xa (1)
13
Từ nơi sâu xa (2)
14
Đại đạo vấn tâm (1)
15
Đại đạo vấn tâm (2)
16
Một thuật thôi diễn vạn pháp (1)
17
Một thuật thôi diễn vạn pháp (2)
18
Đệ tử tiên môn (1)
19
Đệ tử tiên môn (2)
20
Một trận cá cược (1)
21
Một trận cá cược (2)
22
Thái độ quyết định tất cả (1)
23
Thái độ quyết định tất cả (2)
24
Kiếm tiền rất quan trọng (1)
25
Kiếm tiền rất quan trọng (2)
26
Linh Hỏa Quyết (1)
27
Linh Hỏa Quyết (2)
28
Cao thủ trận pháp (1)
29
Cao thủ trận pháp (2)
30
Muốn sống bình yên cũng khó (1)
31
Muốn sống bình yên cũng khó (2)
32
Người thật thà cũng phải nổi giận (1)
33
Người thật thà cũng phải nổi giận (2)
34
Hắc thủ đằng sau tấm màn (1)
35
Hắc thủ đằng sau tấm màn (2)
36
Ta muốn học kiếm (1)
37
Ta muốn học kiếm (2)
38
Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm (1)
39
Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm (2)
40
U linh luyện kiếm (1)
41
U linh luyện kiếm (2)
42
Vô Khuyết Kiếm Kinh (1)
43
Vô Khuyết Kiếm Kinh (2)
44
Ta từng thấy núi cao (1)
45
Ta từng thấy núi cao (2)
46
Kiếm si Thanh Dương Tông (1)
47
Kiếm si Thanh Dương Tông (2)
48
Phương pháp nhập môn (1)
49
Phương pháp nhập môn (2)
50
Không ai nợ ai (1)
51
Không ai nợ ai (2)
52
Vu oan giá họa (1)
53
Vu oan giá họa (2)
54
Tạp dịch cầu tiên (1)
55
Tạp dịch cầu tiên (2)
56
Một kiếm phá vạn pháp (1)
57
Một kiếm phá vạn pháp (2)
58
Thiên tài kiếm đạo (1)
59
Thiên tài kiếm đạo (2)
60
Đan phường bị mất trộm (1)
61
Đan phường bị mất trộm (2)
62
Một tiếng hót làm kinh người (1)
63
Một tiếng hót làm kinh người (2)
64
Ta không trộm đan dược (1)
65
Ta không trộm đan dược (2)
66
Thuận nước đẩy thuyền mà thôi (1)
67
Thuận nước đẩy thuyền mà thôi (2)
68
Đi dần từng bước (1)
69
Đi dần từng bước (2)
70
Môn hạ Thanh Dương tông (1)
71
Môn hạ Thanh Dương tông (2)
72
Kiếm chém ngoại ma (1)
73
Kiếm chém ngoại ma (2)
74
Tiên Bia Lục Vấn (1)
75
Tiên Bia Lục Vấn (2)
76
Khiếm khuyết trong kiến thức (1)
77
Khiếm khuyết trong kiến thức (2)
78
Ta sẽ trả thù (1)
79
Ta sẽ trả thù (2)
80
Hào tình vạn trượng (1)
81
Hào tình vạn trượng (2)
82
Phi Vân sơn mở ra (1)
83
Phi Vân sơn mở ra (2)
84
Ta muốn thử một lần (1)
85
Ta muốn thử một lần (2)
86
Chính là đang trả thù (1)
87
Chính là đang trả thù (2)
88
Sư tỷ uy vũ? (1)
89
Sư tỷ uy vũ? (2)
90
Thanh Dương Tứ Pháp (1)
91
Thanh Dương Tứ Pháp (2)
92
Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết (1)
93
Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết (2)
94
Thanh Dương đệ ngũ pháp (1)
95
Thanh Dương đệ ngũ pháp (2)
96
Pháp này cũng không khó (1)
97
Pháp này cũng không khó (2)
98
Chỉ có bay cao hơn (1)
99
Chỉ có bay cao hơn (2)
100
Người rảnh rỗi ở sơn môn (1)