Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

12

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp (Bản Dịch)

Truyện có 578 chương.
577
ĐẠI KẾT CỤC
576
Hoàn tất
575
Chụp ảnh.
574
Gương mặt quen thuộc.
573
Uy hiếp.
572
Trở về. (2)
571
Trở về.
570
Giải quyết.
569
Ý nghĩ thật nhiều.
568
Hắn như Thần Minh. (2)
567
Hắn như Thần Minh.
566
Ta đến xem.
565
Ám sát.
564
Tranh chấp: (2)
563
Tranh chấp:
562
Đây có thể là một loại dở hơi.
561
Hai năm sau… (2)
560
Hai năm sau…
559
Người đứng xem. (2)
558
Ngươi ra ngoài quá muộn.
557
Đừng nhìn hình thể ta nhỏ, ta rất khủng bố.
556
Thứ ẩn giấu bên trong núi lửa. (2)
555
Thứ ẩn giấu bên trong núi lửa.
554
Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
553
Nhân loại chân chính bắt đầu tiến hóa.
552
Cái này cũng quá dễ dàng rồi. (2)
551
Cái này cũng quá dễ dàng rồi.
550
Thật sự là gia hỏa bi thảm.
549
Cảm ngộ.
548
Càn quét lớn. (2)
547
Càn quét lớn.
546
Ném mồi dẫn cá.
545
Ta không muốn chết.
544
Lần này chắc chắn phải chết. (2)
543
Lần này chắc chắn phải chết.
542
Chúng ta hình như đã phát hiện bóng dáng nam nhân đại não.
541
Thần tượng.
540
Một đao này. (2)
539
Một đao này.
538
Lạt Điều: Chỉ thế này thôi.
537
Đều sợ tè ra quần.
536
Hợp nhất. (2)
535
Hợp nhất.
534
Dị thú thằn lằn.
533
KHông sai, chính là gia hỏa này. (2)
532
KHông sai, chính là gia hỏa này.
531
Độc Giác Lang Cẩu hoảng sợ. (3)
530
Độc Giác Lang Cẩu hoảng sợ. (2)
529
Độc Giác Lang Cẩu hoảng sợ.
528
Tinh tinh: ai đang điều khiển ta. (2)
527
Tinh tinh: ai đang điều khiển ta.
526
Ai dám tin chứ… (3)
525
Ai dám tin chứ… (2)
524
Ai dám tin chứ…
523
Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. (2)
522
Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi.
521
Ban ngày ban mặt, hình tượng của ngươi không tốt lắm đâu. (2)
520
Ban ngày ban mặt, hình tượng của ngươi không tốt lắm đâu.
519
Chưa bao giờ nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. (3)
518
Chưa bao giờ nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. (2)
517
Chưa bao giờ nghĩ đến lại thuận lợi như vậy.
516
Ngươi còn nhớ một thiếu niên tên là A Phong Không. (5)
515
Ngươi còn nhớ một thiếu niên tên là A Phong Không. (4)
514
Nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. (3)
513
Nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. (2)
512
Nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước.
511
Một chuyến này, Lạt Điều mập (2)
510
Một chuyến này, Lạt Điều mập
509
Chân ta đã gãy rồi, nhất định Không thể sống được. (4)
508
Chân ta đã gãy rồi, nhất định Không thể sống được. (3)
507
Chân ta đã gãy rồi, nhất định Không thể sống được. (2)
506
Chân ta đã gãy rồi, nhất định Không thể sống được.
505
Đến Khô Lâu hội. (3)
504
Đến Khô Lâu hội. (2)
503
Đến Khô Lâu hội.
502
Đi thăm dò sâu cạn trước, Không thể nào cứ luôn hù dọa chính mình được. (3)
501
Đi thăm dò sâu cạn trước, Không thể nào cứ luôn hù dọa chính mình được. (2)
500
Đi thăm dò sâu cạn trước, Không thể nào cứ luôn hù dọa chính mình được.
499
Quản lý Lâm là người cao thượng, đừng suy đoán loạn. (3)
498
Quản lý Lâm là người cao thượng, đừng suy đoán loạn. (2)
497
Quản lý Lâm là người cao thượng, đừng suy đoán loạn.
496
Hóa ra là do dị thú phát hiện trước. (3)
495
Hóa ra là do dị thú phát hiện trước. (2)
494
Hóa ra là do dị thú phát hiện trước.
493
KHông đúng, nhân loại này có vẻ Không thích hợp. (3)
492
KHông đúng, nhân loại này có vẻ Không thích hợp. (2)
491
KHông đúng, nhân loại này có vẻ Không thích hợp.
490
Chỉ cần một mình ta đi là được. (3)
489
Chỉ cần một mình ta đi là được. (2)
488
Chỉ cần một mình ta đi là được.
487
Người này không thể nào thuyết phục. (2)
486
Người này không thể nào thuyết phục.
485
Ngươi bay tới bay lui làm gì thế. (4)
484
Ngươi bay tới bay lui làm gì thế. (2)
483
Ngươi bay tới bay lui làm gì thế.
482
Hắn nói rất đúng… (3)
481
Hắn nói rất đúng… (2)
480
Hắn nói rất đúng…
479
Đuổi kịp hắn cho ta, ta muốn hắn chết. (3)
478
Đuổi kịp hắn cho ta, ta muốn hắn chết. (2)