Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

7

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Biểu Muội Ác Độc Sau Lại Thành Quốc Sư

Truyện có 295 chương.
297
Ngoại truyện: Kiếp đầu tiên 3
296
Ngoại truyện: Kiếp đầu tiên 2
295
Ngoại truyện: Kiếp đầu tiên 1
294
Ngoại truyện: Sở Dĩnh 5
293
Ngoại truyện: Sở Dĩnh 4
292
Ngoại truyện: Sở Dĩnh 3
291
Ngoại truyện: Sở Dĩnh 2
290
Ngoại truyện: Sở Dĩnh 1
289
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 7
288
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 6
287
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 5
286
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 4
285
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 3
284
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 2
283
Ngoại truyện: Công Tây Diệu 1
282
Phiên ngoại: Mọi người ở kinh thành 4
281
Phiên ngoại: Mọi người ở kinh thành 3
280
Phiên ngoại: Mọi người ở kinh thành 2
279
Phiên ngoại: Mọi người ở kinh thành 1
278
Ngoại truyện: Ngày thường 6
277
Ngoại truyện: Ngày thường 5
276
Ngoại truyện: Ngày thường 4
275
Ngoại truyện: Ngày thường 3
274
Ngoại truyện: Ngày thường 2
273
Ngoại truyện: Ngày thường 1
272
Chương 272: Chính văn hoàn
271
Chương 271
270
Chương 270
269
Chương 269
268
Chương 268
267
Chương 267
266
Chương 266
265
Chương 265
264
Chương 264
263
Chương 263
262
Chương 262
261
Chương 261
260
Chương 260
259
Chương 259
258
Chương 258
257
Chương 257
256
Chương 256
255
Chương 255
254
Chương 254
253
Chương 253
252
Chương 252
251
Chương 251
250
Chương 250
249
Chương 249
248
Chương 248
247
Chương 247
246
Chương 246
245
Chương 245
244
Chương 244
243
Chương 243
242
Chương 242
241
Chương 241
240
Chương 240
239
Chương 239
238
Chương 238
237
Chương 237
236
Chương 236
235
Chương 235
234
Chương 234
233
Chương 233
232
Chương 232
231
Chương 231
230
Chương 230
229
Chương 229
228
Chương 228
227
Chương 227
226
Chương 226
225
Chương 225
224
Chương 224
223
Chương 223
222
Chương 222
221
Chương 221
220
Chương 220
219
Chương 219
218
Chương 218
217
Chương 217
216
Chương 216
215
Chương 215
214
Chương 214
213
Chương 213
212
Chương 212
211
Chương 211
210
Chương 210
209
Chương 209
208
Chương 208
207
Chương 207
206
Chương 206
205
Chương 205
204
Chương 204
203
Chương 203
202
Chương 202
201
Chương 201
200
Chương 200
199
Chương 199
198
Chương 198
Chọn khoảng: 297 - 198 197 - 98 97 - 1