Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Tàng Kinh Các, Dựa Vào Truyền Kinh Thành Thánh

Truyện có 228 chương.
232
Thiên Lôi cuồn cuộn
231
Thiên kiếp
230
Thiên Vũ chân nhân
229
Cục diện hỗn loạn
228
Giương cung bạt kiếm
227
Bỏ chạy giao long
226
Kịch chiến giao long
225
Đoạt công pháp
224
Hợp Thể cảnh tám tầng
223
Giao long xuất kích
222
Thương Bắc Vực
221
Trong động quật yêu thú
220
Khai Thiên thần phủ hiển uy!
219
Tả Vô Đạo tập kích
218
Một kích toàn diệ
217
Thượng cổ hung thú, Bạch Hổ
216
Toàn tông xuất kích!
215
Phá trận
214
Tông môn lại thêm tàng thư! Nhiệm vụ mới
213
Một kiếm trảm chân thân
212
Báo thù
211
Đại Thừa cảnh
210
Hoàng tước tại hậu
209
Bọ ngựa bắt ve
208
Nam Thanh Châu biến cố
207
Tả Vô Đạo kế hoạch
206
Cửu Thiên Chân Huyền Kinh
205
Thu hoạch được Khai Thiên thần phủ
204
Ta Tả Nguyên Hoa cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích!
203
Không muốn phi thăng
202
Hợp Thể cảnh kiếm tu, Tả Nguyên Hoa
201
Đột phá, Luyện Hư tầng hai!
200
Thủy Nguyệt Thánh Địa bái nhập Thanh Vân Tông, khởi đầu mới
199
Đế Huyền Kiếm ra, tận thành bột mịn!
198
Đến từ hư vô không trung vô thượng kiếm khí
197
Tả Nguyên Xuyên dã tâm, lấy kiếm chứng đạo
196
Dời núi chi năng
195
Ngươi trời sinh chính là muốn làm cái này!
194
Sư phó bội kiếm, kiếp nạn
193
Thượng cổ thế lực
192
Tam phẩm tông môn, Thanh Vân Tông!
191
Lòng lang dạ thú Tiêu Nguyên Thánh Địa
190
Phạm ta Thanh Vân Tông người, tất toàn diệt chi!
189
Diệp trưởng lão mang theo Chu Tước Đại Trận đến rồi!
188
Nguy cơ tiến đến
187
Tàn nhẫn Tiêu Nguyên Thánh Địa
186
Hóa Thần tám tầng!
185
Hồ thiếu nữ Bạch Diệu Diệu
184
Ngươi càng cố gắng, ta cảnh giới càng cao! Thoải mái!
183
Chuyển không băng sơn, đào ra linh mạch!
182
Trấn áp Bách Quỷ Tông!
181
Bày trận
180
Trấn áp Vạn Pháp Minh
179
Trong quan tài hung vật
178
Đầu đầy mái tóc bị đánh thành đầu trọc
177
Mang theo tông môn xuất kích!
176
Kinh hoảng Vạn Pháp Minh
175
Xao sơn chấn hổ
174
Bách Quỷ Tông
173
Đoạt ổ trộm cướp không gọi đoạt
172
Tiêu ký địa điểm, mau trở về tông môn
171
Đoạt các ngươi, chính là cướp ta Thanh Vân Tông, không đáp ứng!
170
Tiến vào ta Thanh Vân Tông còn muốn cưỡi hạc đi tây phương?
169
Ta đạo này chuông, hàng thật giá thật già trẻ không gạt!
168
Vũ gia nhập Không Minh Sơn, tông môn thêm luyện khí sư!
167
Hình thần câu diệt Bạch Minh Thanh, Tiêu Nguyên Thánh Địa chấn
166
Đến, thử một chút một kiếm này
165
Ma công lại như thế nào? Đối địch với ta xương người xám cũng bị
164
Lôi pháp đối lôi pháp!
163
Hắn sẽ gọi người, ta liền sẽ không để cho người sao?
162
Ngũ lôi oanh đỉnh! Xuống núi Bạch Minh Thanh
161
Kịch chiến Tôn Ngọc Thụy!
160
Hạ mồi mắc câu
159
Hỏng bét gặp nhau
158
Xa lạ viện trợ, thế lực mới
157
Mạch nước ngầm
156
Cảnh giới đột phá! Hộ Đạo Viện điều tra
155
Càn Nguyên Tử Bảo Đan!
154
Vũ gia dự định
153
Hộ Đạo Viện nhập Vạn Thú Sơn, cùng Vũ Tam Tuyệt lần nữa tiếp xúc
152
Chấn nộ Diêm Phù Thánh Địa, xuất quan Bạch Minh Thanh
151
Chiến lợi phẩm
150
Cùng ngươi, một kiếm thôi!
149
Kịch chiến Bộ Kinh Thiên (2)
148
Kịch chiến Bộ Kinh Thiên (1)
147
Trấn áp Mã Nguyên Chân
146
Chạy trối chết
145
Kha Kha tức giận, dạy ngươi làm người!
144
Càn rỡ Diêm Phù Thánh Địa
143
Đánh giết Đạp Vân Báo
142
Nguyên Anh yêu thú xuống núi
141
Đại triển thân thủ, bắt giết yêu thú
140
Vạn Thú Sơn lịch luyện
139
Tông môn thêm Nguyên Anh tu sĩ
138
Thận trọng từng bước
137
Chương 137
136
Võ vận thông
135
Luyện khí Vũ gia, luyện chế đan dược mới
134
Cường hóa pháp khí
133
Cùng võ vận thông lần đầu tiếp xúc
Chọn khoảng: 232 - 133 132 - 33 32 - 1