Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Nữ Đế Ban Cho Cái Chết, 10 Vạn Long Kỵ Nhiễu Trường An

Truyện có 183 chương.
1
Xuyên qua! Hoàng triều đặc sứ tới?
2
Ban cho cái chết! Người xuyên việt thể nghiệm thẻ?
3
Đánh dấu Hứa Chử! Một đao trảm!
4
Rút thưởng! 10 vạn Đại Tuyết Long Ky!
5
Đại Tuyết Long Ky Quân! Phá!
6
Toàn diệt! 300 vạn khí vận giá trị!
7
Ba lần Thánh cấp rút thưởng! Đôi thỏ bên cạnh đi!
8
Cầm xuống Vực Bắc thành! Toàn quân xuôi nam!
9
Ảnh vệ xuất động! Nữ Đế tức giận!
10
Lẻn vào Ngọc Môn quan! Cầm xuống quan ải!
11
Chân chính Thánh cảnh! Siêu cấp khen thưởng, Bắc Phủ quân!
12
Bắc Dương thành! Triệu Khoan Ảnh đến!
13
Ngạo kiều thiếu nữ! Bắc Dương thành chủ đến!
14
Tàn nhẫn Triệu Khoan Ảnh, thành chủ thiên kim
15
Đến Bắc Dương thành! Đêm khuya đánh lén?
16
Dạ tập! Hãm ngựa hối
17
Đại Tuyết Long Ky Quân, xuất kích!
18
Trận trảm Triệu Khoan Ảnh! Bắc Dương thành chủ hiện thân!
19
Khương Thế Thành xuất thủ! Còn có trợ thủ?
20
Khương Thế Thành phát hiện! Giết tới sợ hãi!
21
Sáu vị Bán Thánh! Binh lâm Bắc Dương thành!
22
Không biết? Vậy liền đưa đi!
23
Biệt khuất Khương Thế Thành! Liền xem như thánh tử cũng không
24
Thành bắc đại doanh! Khương Thế Thành tính toán nhỏ nhặt!
25
Giờ phút này, giữa thiên địa chỉ có tiếng vó ngựa!
26
Trực tiếp giết xuyên bắc đại doanh! Một mực không lưu!
27
Phá bắc đại doanh! 900 vạn khí vận giá trị!
28
Khương Thế Thành hoảng sợ! Thông gia từ bé?
29
Nguyên Âm thánh thể! Nhạc phụ đại nhân?
30
Khương tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng phụ thân ngươi ra
31
Võ Hoàng Trực Thông thẻ! Kinh hãi quần thần!
32
Vấn Kiếm tông! Lăng Vân Phong!
33
Đại Chu động tác, Trường Thành quân đoàn cũng tới!
34
Vấn Kiếm tông muốn vì địch? Tất phải giết!
35
Thiển Ngưng, ngươi chịu khổi Trói lên thuyền giặc!
36
Cái này có tính hay không. ... . Khi dễ? Tức giận tam trưởng lão!
37
Kiếm chỉ chúng ta Vấn Kiếm tông?
38
Đế cấp rút thưởng! Đế cấp thế lực thẻ thăng cấp?
39
Long Ky quân thăng cấp! Mệnh bài toàn nát?
40
Xôn xao Vấn Kiếm tông mọi người! Đại quân đến Vấn Kiếm tông!
41
Đến lúc này, người trẻ tuổi liền không thể giảng võ đức
42
Nghiền ép Vấn Kiếm tông!
43
Đánh lén Lăng Vân Phong! Ngàn vạn khí vận giá trị!
44
Vấn Kiếm tông lão tổ?
45
Bát phẩm đan dược! Bán Đế?
46
Đế cấp rút thưởng, Yến Vân Thập Bát Ky!
47
Một tiễn bắn thủng! Vấn Kiếm lão tổ tự bạo!
48
Liều mạng ngăn cản, La Nghệ trọng thương!
49
Hủy diệt Vấn Kiếm tông! Lăng trì!
50
Thị nữ Nhược Lan, người của Tam vương gia?
51
Đánh dấu, Thập Bát Vị Địa Hoàng Hoàn!
52
Người áo đen, tam vương gia
53
Các phương phun trào, Đại Chu lão tổ Chu Hoàng Diệp
54
Long Đình bí cảnh, Đại Chu thuỷ tổ
55
Cảm giác đau lòng, Long Ky trực tiếp công thành!
56
Một thương phá thành!
57
Đầu hàng cũng giết! Cấm Vệ quân sợ hãi!
58
Tập kích bất ngờ? Không, là tập kích bất ngờ đưa đầu
59
Bạo Khí đan? Vẫn như cũ một đao giây!
60
Đế cấp rút thưởng, Thí Đế thương!
61
Ban cho thương La Nghệ! Không gian giới chỉ đều cho, có ý ti
62
Lừa đảo, Bách Triều thương hội
63
Mua ngươi đồ vật, tiền hai ngàn năm sau cho mà thôi
64
Ép khô liền giết! Bát phẩm đan dược!
65
Khôi phục ba thành! Chu Thiên Phủ đến!
66
Lôi kéo La Nghệ? Tuyệt đối không có khả năng hoà giải!
67
Thí Đế thương: Ngươi một mực đâm, cái khác giao cho ta
68
Một kích nát! Phiên Thiên ấn!
69
Đâm xuyên vạn vật!
70
Nuốt thuốc? Chu Thiên Phủ bại lui!
71
Bảo vệ Trường An? Vậy liền giết!
72
Người áo đen đến, Ma Tổ truyền thừa?
73
Thôn phê toàn bộ Sóc Phương thành, hóa ma!
74
Là ta sơ suất, không có lóe
75
Long Đình ma tu, ma đồ!
76
Chu Hoàng Diệp: Không được để cho ta tới trên! Lui giữ Trường
77
Thế gia: Ngay cả chúng ta gia lão tổ đều muốn xuất chiến?
78
Lập uy! Thế gia thỏa hiệp!
79
Thế gia thực lực! Muốn cùng ta quyết chiến?
80
Liền hạ mười thành! Dược Vương cốc!
81
Dược Vương cốc người, đều là như thế dũng cảm sao?
82
Thiếu cốc chủ? Cái này Viên Tam vẫn rất thân mật a
83
Dược Vương cốc cốc chủ, Dược Thiên Minh!
84
Đổi ý? Mệt mỏi, hủy diệt a.
85
Chiến Dược Vương cốc!
86
Không phải dược lực không được, mà chính là bọn họ quá mạnh!
87
Lưu Ảnh Thạch! Nam chính Dược Thiên Minh
88
Mẫu thân ngươi đi sớm, ta cũng là kìm lòng không được
89
Dược liệu này ta thế nào cảm giác nhìn quen mắt đâu?
90
Danh truyền Đông Châu đại lục
91
Đánh dấu Đại Hoang thánh thể!
92
Nhóm đầu tiên đan dược thành! Thánh thể cường hãn!
93
Đánh dấu đế khí hộ giáp! Bách Triều thương hội người tới!
94
Ngươi đây là tiễn khách a, xác định không phải mất mạng?
95
Đế cấp rút thưởng, Thanh Vân Đại Đế!
96
Hủy diệt chỉ lôi! Kiếp vân nát, lôi kiếp tự nhiên là không có
97
Trảm cự long, phá kiếp vân!
98
Nửa đường gặp phải! Lục Uyên bên người lại có Đại Đế?
99
Lục Uyên đến từ Thượng Vực?
100
Tiễn diệt ma đồ! Truyền tống ngọc giản!
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 185