Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ

Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ

Thăng Đấu Yên Dân

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/wm2xrz9e
Số Chương
1481
Số Chữ
2679500
Số Chữ Trung Bình Chương
1810
Tốc Độ Ra Chương
29 Chương/Tuần
Tạo Lúc
22:35 27/11/2023
Đăng Chương 1
23:37 12/12/2022
Cập Nhật Gần Nhất
19:35 07/12/2023
Trạng Thái
Còn tiếp