Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Bắt Đầu F Cấp Thiên Phú Tiến Hóa Thành SSS

Bắt Đầu F Cấp Thiên Phú Tiến Hóa Thành SSS

Bắc Hải Hữu Ngư

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/vm6pqqke
Số Chương
400
Số Chữ
830119
Số Chữ Trung Bình Chương
2054
Tốc Độ Ra Chương
400 Chương/Tuần
Tạo Lúc
07:53 12/08/2023
Đăng Chương 1
06:50 22/08/2023
Cập Nhật Gần Nhất
04:53 22/08/2023
Trạng Thái
Còn tiếp