Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Tiên Hiệp theo thời gian cập nhật

Ta Ở Nhân Gian Lập Địa Thành Tiên (Bản dịch)

Nhâm Ngã Tiếu

427 Chương

Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)

Thanh Loan Phong Thượng

2362 Chương

Nông Gia Tiên Điền (Dịch)

Nam Sơn Ẩn Sĩ

200 Chương

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên (Bản Dịch)

Văn Sao Công

2066 Chương

Bị Ma Nữ Phụ Thể Sau Đó, Ta Trở Thành Ngoài Vòng Pháp Luật Cuồng Đồ

Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển

617 Chương

Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua

675 Chương

Khấu Vấn Tiên Đạo

Vũ Đả Thanh Thạch

1990 Chương

Trục Đạo Trường Thanh

Dịch Niệm Chi

795 Chương

Thần luyện thiên nhiên

phàm lập đức

104 Chương

Đạp Lên Tiên Đạo

Ưng Đến

2 Chương

Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên

Thuần Cửu Liên Bảo Đăng

1618 Chương

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích

Di Thiên Đại Hạ

518 Chương

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Dịch - VIP)

Nữ Vương Quyên Tỷ

2447 Chương

Đường Thành Thần

Người Hát Rong VN

36 Chương

Thê tử của ta là đại thừa kỳ đại lão.

Hàm Ngư Lão Bạch

210 Chương

Đế Bá (dịch edit)

Yếm Bút Tiêu Sinh

6866 Chương

Vĩnh Hằng Đại Lục (Bản Dịch)

Cô Độc Phiêu Lưu

673 Chương

Bạch Nguyệt Vân Thiên

Tuyết Nguyệt Phong

9 Chương

Phù Lục Ta Vẽ Đều Bị Cấm Dùng (Bản Dịch)

An Tĩnh Phủng Tràng

65 Chương

Bắt Đầu Làm Tông Chủ: Quy Tắc Của Ta Có Chút Lạ (Dịch)

Ny Na Phù

108 Chương