Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Tiên Hiệp theo thời gian cập nhật

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ (Bản Dịch)

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua

558 Chương

Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Vũ Đả Thanh Thạch

2570 Chương

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên (Bản Dịch)

Văn Sao Công

329 Chương

Điện Thoại Thần Kỳ Ở Tu Chân Giới

niken

274 Chương

Khí Vũ Trụ (Bản Dịch)

Ta Là Lão Ngũ

2253 Chương

Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)

Thanh Loan Phong Thượng

1960 Chương

Tiên Giả

Vong Ngữ

722 Chương

Nhất Đạo Triều Bái (Dịch)

Chạy Trốn Tám Vạn Dặm

745 Chương

(DỊCH) Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Cửu Trọng Tuyết

523 Chương

Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn

YingShen

56 Chương

Bảo Ngươi Làm Con Tin, Ngươi Lại Theo Đuổi Nữ Đế Kẻ Địch (Bản dịch)

Thích uống canh hồ tiêu cay

748 Chương

Cẩu Thả Tại Tiên Giới Thành Đại Lão

Trầm Nhập Thái Bình Dương

1141 Chương

Ta Ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên

Nhâm Ngã Tiếu

127 Chương

Các Ngươi Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Triêu Văn Đạo

502 Chương

Ta Dùng Đạo Chủng Đúc Trường Sinh

Ngư Long Phi Độ

246 Chương

Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Nhĩ Căn

2005 Chương

Vạn Cổ Thần Đế

Phi Thiên Ngư

4317 Chương

Nông Gia Tiên Điền (Dịch)

Nam Sơn Ẩn Sĩ

113 Chương

Nghe Trộm Tiếng Lòng, Bắt Đầu Vân Tiêu Nâng Kiếm Chém Định Quang Tiên

Lão Du Điều A

1673 Chương

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

Văn Sao Công

1136 Chương