Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Linh Dị theo thời gian cập nhật

Chiến Lật Cao Không (Dịch)

Áo Bỉ Gia

750 Chương

Áo Cưới Da Người (Dịch)

La Kiều Sâm

24 Chương

Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: PhongThuỷ Tông Sư (Dịch)

La Kiều Sâm

79 Chương

Quái Đàm Radio

A thiên

292 Chương

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

Hoàng Tiểu Thiền

999 Chương

Quỷ Dị Khôi Phục: Ta Có Thể Biến Thân Đại Yêu! (Bản Dịch)

Diệp Lạc Quy Nê

429 Chương

Tôi Ở Nhân Gian Live Stream Đoán Mệnh

Mặc Nhĩ Ngọc

305 Chương

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

1917 Chương

Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ (Bản Dịch)

Dạ Thiên Nam

998 Chương

Hồ Sơ Bí Ẩn Dạ Bất Ngữ (Dịch)

Dạ Bất Ngữ

117 Chương

Khủng Bố Sống Lại: Bắt Đầu Từ Xe Buýt Quỷ (Dịch)

Mặc Vãn Hoa Liên

238 Chương

Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm (Bản Dịch)

Ngã Hội Tu Không Điều

294 Chương

Mộng Mị Series

TinkerPo

20 Chương

Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

1548 Chương

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ (Dịch)

Giải tam thiên

1161 Chương

Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Quý Xuân Thập Nguyệt

365 Chương

Lao Sơn Đạo Sĩ

Nghiễn Nhiễm Mai Hương

95 Chương

Sợ Sống Một Mình

零双余

0 Chương

Đào Xương Người

云朵书屋

Hoàn Thành
9 Chương

Đạo Môn Quỷ Sai

NGHÊNH PHONG NIỆU NHẤT HÀI

387 Chương