Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Linh Dị theo thời gian cập nhật

Chiến Lật Cao Không (Dịch)

Áo Bỉ Gia

4 Chương

Thầy Phong Thủy Thiếu Niên (Bản Dịch)

Thính Lan Bản Tôn

554 Chương

Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ (Bản Dịch)

Dạ Thiên Nam

578 Chương

Địa Sát Thất Thập Nhị Biến (Dịch)

Tế Tửu

139 Chương

Đạo Môn Quỷ Sai

NGHÊNH PHONG NIỆU NHẤT HÀI

279 Chương

Tôi Có Thể Nhìn Thấy Quy Tắc Chính Xác Của Quái Đàm

Điềm Nhiên Thiên Nhiên

326 Chương

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

1779 Chương

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

Hoàng Tiểu Thiền

404 Chương

Xăm Quỷ

Giang Nam Đạo Trưởng

13 Chương

Người Chơi Hung Mãnh (Bản Dịch)

Hắc Đăng Hạ Hỏa

1572 Chương

Luyện Thể Ba Năm Ngươi Nói Ta Đây La Thế Giới Quỷ Dị

Miêu Nhị Dân Trà

3 Chương

Quái Đàm Radio

A thiên

91 Chương

Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Quý Xuân Thập Nguyệt

327 Chương

Tinh Môn (Dịch)

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

3420 Chương

Khủng Bố Sống Lại: Bắt Đầu Từ Xe Buýt Quỷ (Dịch)

Mặc Vãn Hoa Liên

155 Chương

Tôi Ở Nhân Gian Live Stream Đoán Mệnh

Mặc Nhĩ Ngọc

32 Chương

Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

1533 Chương

Người Thắp Đèn

Vương Giả Giám Minh

12 Chương

Hồ Sơ Bí Ẩn Dạ Bất Ngữ (Dịch)

Dạ Bất Ngữ

84 Chương

Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm (Bản Dịch)

Ngã Hội Tu Không Điều

159 Chương