Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện gia tộc Mới Cập Nhật

Tại TruyenYY, các truyện sẽ được đánh một hoặc nhiều thẻ tiêu chí nhằm cho người đọc cảm quan nhanh chóng về nội dung của một truyện nào đó.

Độc Tu (bản dịch)

Độc Tu (bản dịch)

Thủy Đạo Bất Cô
Truyện do Tách Trà Thanh Xuân dịch. ---Bộ truyện khai thác chủ đề là độc tu chi thuật--- Gia tộc …
YY-Dịch VIP
Lạc Thị Quật Khởi Hệ Thống

Lạc Thị Quật Khởi Hệ Thống

Thiên Pháp Hư Vô
Tu sĩ thông qua hấp tụ nguyên khí thăng cấp nên công pháp gọi nguyên công, võ học gọi nguyên …
Gia Truyền Võ Học Là Tu Chân

Gia Truyền Võ Học Là Tu Chân

Lý Tâm Ngữ
[ Nữ Chủ ] [ Khoa Huyễn Tu Tiên ] Vì cái gì từ nhỏ liền nhìn đến người trong …
YY-Convert
Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí (Dịch)

Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí (Dịch)

Quý Việt Nhân
Lục Giang Tiên nửa đêm đột tử, tàn hồn bám vào một mặt gương đồng xanh rách nát, bay đến tu …
YY-Dịch
Gia Tộc: Bắt Đầu Từ Trường Sinh Bất Tử Ta

Gia Tộc: Bắt Đầu Từ Trường Sinh Bất Tử Ta

Ngũ Nhị Giáp
Linh chủng hóa Trường Thanh, thân hóa trường tồn bất diệt phúc địa. Trần Chí Thanh mang theo một cái …
YY-Convert
Đỉnh Cấp Khí Vận: Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên (Bản Dịch)

Đỉnh Cấp Khí Vận: Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên (Bản Dịch)

Thân tàn chí kiên tiểu ngôn ca
#KhíVận #TiênHiệpCổĐiển #GiaTộc #TranhBá #NhiệtHuyết Cửu Châu đại địa, Thanh Châu tiểu tộc Lâm gia, nghênh đón đời thứ mười …
YY-Dịch VIP
Huyền Gia

Huyền Gia

Cổ Kỳ Lân
Thiếu niên Cổ Phong, tư chất không phải cao, thuận thiên mà mạnh. Huyền gia chi tộc, huyết mạch không …
Sáng tác
Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục

Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục

Bắc Khứ Nam Vãng
* Giới thiệu: Một tiểu gia tộc tu tiên quật khởi chi lộ, một phổ thông để hướng lên phấn …
YY-Convert