Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Tác giả Vũ Đả Thanh Thạch

Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Vũ Đả Thanh Thạch

Đại thần trên Qidian, với nhiều tác phẩm cổ tiên hiệp xuất sắc

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Vũ Đả Thanh Thạch