Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Tác giả Tân Phong

Biên Tập

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Tân Phong

Nhân Sinh Hung Hãn (Dịch)

Còn tiếp

Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp (Bản Dịch)

Còn tiếp

Phu Nhân, Tâm Nguyện Này Có Chút Khó Làm Nha (Bản Dịch)

Còn tiếp

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

Còn tiếp

Cái Này Phó Bản Không Khoa Học

Hoàn thành

Bị Đánh Liền Mạnh (Dịch)

Còn tiếp

Ta Một Người Ném Lăn Tận Thế

Còn tiếp

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A! (Dịch)

Hoàn thành

Không Cẩn Thận Liền Vô Địch Rồi

Còn tiếp

Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp

Còn tiếp

Ta Một Người Ném Lăn Tận Thế (Dịch)

Còn tiếp

Ta Dùng Thân Thể Phong Ma Thần

Còn tiếp

Nhân Sinh Hung Hãn

Hoàn thành

Nhân Sinh Hung Hãn

Hoàn thành

Nhanh Ẩn Cư Thành Thánh, Nhận Uy Hiếp Cẩu Thả Không Được

Còn tiếp

Nhanh Ẩn Cư Thành Thánh, Nhận Uy Hiếp Cẩu Thả Không Được (Dịch)

Còn tiếp
2022

Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích (Bản Dịch)

Hoàn thành
2021

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả (Bản Dịch)

Hoàn thành
2020

Hệ Thống Mạnh Nhất (Dịch Full)

Hoàn thành
2020

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả (Dịch)

Còn tiếp
2020

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A (Convert)

Còn tiếp
2019

Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Còn tiếp
2019

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Bản Dịch-FULL)

Hoàn thành
2017

Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi

Còn tiếp
2016

Tối Cường Hệ Thống

Hoàn thành
2016

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả

Hoàn thành
2016

Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích

Còn tiếp
2016

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Còn tiếp
2016

Ta Chế Tạo Hệ Thống

Còn tiếp
2016

Ngã Thị Thần Hào Ngã Phạ Thùy

Còn tiếp
2016