Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Tác giả #란른

Lan Luân
Thành viên LanLuân
Địa điểm Long An
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả #란른

Tin Chúa Jesus.

Tin Chúa Jesus là Cứu Chúa. Ngoài Đấng Chúa Jesus ra thì không có Đấng nào khác dưới đất này, mà nhờ đó ta được cứu.

Danh Sách Truyện Của Tác Giả #란른