Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Review truyện Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế (Dịch)

Rubyld09
Rubyld09
Luyện Khí Tầng Mười
·
·
69
Ta đề cử truyện này

Thích văn phong dịch của bạn nha 🥰

nhưng đồng ý với bạn dưới là phần chú thích nên đánh dấu và để ở cuối chương thôi

5
YY Cao
10 KP
Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế (Dịch)
Review truyện Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế (Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY