Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Hướng Dẫn Sử Dụng YY Uploader

YY Uploader là chương trình chạy trên hệ điều hành Windows, cho phép upload nhiều chương một lúc thông qua file DOCX. Để thực hiện được chính xác, các bạn phải thực hiện theo các bước sau:

  1. Chuẩn bị một file docx đúng theo yêu cầu. Hãy tải file mẫu bằng link sau về xem: Tải từ Google Drive file Example.docx

    • Hãy sử dụng Word 2010 trở lên để biên tập.
    • Đầu mỗi chương phải có tiêu đề chương gồm Chương X: Tiêu Đề. Chững "Chương" đầu tiên là bắt buộc nếu không máy sẽ không nhận dạng được. Tiêu đều cách sau dấu hai chấm ":" và có một khoảng trắng.
    • Dưới tiêu đề là nội dung chương, bạn có thể ghi bất cứ định dạng gì miễn là cảm thấy dễ đọc.
  2. Tải chương trình YY Uploader: Tải từ Google Drive YY Uploader 1.10.1

  3. Xem video hướng dẫn sử dụng YY Uploader bên dưới:

Nếu bị lỗi hãy thử cài thêm phần mềm sau của Microsoft và thử lại: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=48145

Hướng dẫn xóa rác trong chương truyện DOCX


Nhật Ký Cập Nhật

YY Downloader 1.10.1 (27/12/2017)
YY Downloader 1.9.1 (15/10/2017)
01 Tháng 3, 2018
Trở Về Trang Chủ
Diễn Đàn TruyenYY
Danh Sách Thể Loại Truyện
Trung Tâm Cá Nhân